כיצד נוכל לעזור?

כתובתי מופיעה ברישיון הנהיגה שלי. האם אוכל להגיש זאת הן כתעודת זיהוי והן כאישור מגורים?

יש צורך בשני מסמכים נפרדים כדי לעמוד בתנאי אימות הזהות. רישיון נהיגה יכול לשמש כאישור מגורים או כתעודת זיהוי, אך לא כשניהם יחד. רישיון הנהיגה צריך להיות בתוקף ולכלול את שמך המלא, כתובת המגורים ותאריך הלידה שלך.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}