FXCM kereskedési alkalmazások

Ismerje meg FXCM alkalmazásainkat1, és tegye egyedivé kereskedését a Standalone vagy a Trading Station alkalmazásokkal, amelyek zavartalanabbá teszik a kereskedést. Az FXCM alkalmazások segítségével:

  • Tájékozódhat a legfrissebb hírekről és trendekről
  • Ésszerűsítheti kereskedését
  • Feloldhat új kereskedési funkciókat

Emelje magasabb szintre kereskedési szokásait még ma!

Specialty Apps

Ingyenes Alkalmazások

Alkalmazás neve Platform Típus Leírás Letöltés

FIZETÉS FELDOLGOZÁSA

Az FXCM különböző fizetési módokat kínálhat, hogy megkönnyítse a termékek vásárlását az FXCM alkalmazások oldalon. Önnek be kell tartania az FXCM-mel vagy harmadik felekkel fennálló minden olyan vonatkozó feltételt vagy egyéb jogi megállapodást, amely az adott fizetésfeldolgozó rendszer használatát szabályozza. Ön beleegyezik, hogy az Ön által megrendelt termékekért fizet, és hogy az FXCM megterhelheti az Ön által megadott hitelkártyát vagy más fizetési módot a megrendelt termékek ellenértékével, valamint a további összegekkel (beleértve az esetleges adókat is). Ön elfogadja, hogy az FXCM alkamazás oldalon történő vásárlással kapcsolatos valamennyi díj kizárólag Önt terheli.

A nemzetközi tranzakciókat a Forex Capital Markets Limited (UK), 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, Egyesült Királyság kezeli.

FIZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

Az FXCM weboldalak harmadik fél fizetési feldolgozó(ka)t („Fizetési feldolgozók") alkalmaznak az online fizetés, a megrendelések feldolgozása, a megrendelések kézbesítése és egyéb kereskedői megoldásokhoz. A számlázás a tranzakció idején vagy röviddel azt követően történik. Ha egy tranzakcióhoz hitelkártyát használnak, az FXCM előzetes jóváhagyást kaphat a megrendelés összegéig terjedő összegre. Ön beleegyezik, hogy a Fizetési feldolgozókon keresztül vásárolt összes termékért fizetni fog, és hogy az FXCM megterhelheti a hitelkártyáját a megvásárolt termék ellenértékével.

Minden termékértékesítés végleges. A termékekért és szolgáltatásokért fizetett díjak nem visszatéríthetők.

A Fizetési feldolgozókon keresztül kínált termékek árai bármikor változhatnak, és a Fizetési feldolgozók nem nyújtanak árvédelmet vagy visszatérítést árcsökkentés vagy promóciós ajánlat esetén.

Ha egy termék a tranzakciót követően, de még a letöltés előtt válik elérhetetlenné, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a visszatérítés. Ha technikai problémák akadályozzák meg vagy késleltetik indokolatlanul a termék átadását, az Ön kizárólagos és egyetlen jogorvoslati lehetősége a termék kicserélése vagy a kifizetett ár visszatérítése, az FXCM által meghatározottak szerint.

FXCM SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

A STRATOS GLOBAL SERVICES LLC (a továbbiakban: „FXCM"), VALAMINT TÁRSVÁLLALATAI ÉS LEÁNYVÁLLALATAI (a továbbiakban együttesen: „FXCM") KIZÁRÓLAG azzal A FELTÉTELLEL KÉSZEK AZ (alábbiakban meghatározott) SZOFTVERT AZ ÖN RÉSZÉRE LICENCBE adni, HOGY ÖN ELFOGADJA A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSBEN (a továbbiakban: „EULA") FOGLALT ÖSSZES FELTÉTELT. AZ EULA EGY JOGI MEGÁLLAPODÁS ÖN ÉS AZ FXCM KÖZÖTT. A TELEPÍTÉSI FOLYAMAT ÉS/VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN. A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA AZ EULA FELTÉTELEIT, ÉS ELFOGADJA AZOKAT. HA EGY VÁLLALAT VAGY MÁS JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, AKKOR KIJELENTI, HOGY JOGI FELHATALMAZÁSSAL RENDELKEZIK ARRA, HOGY A JOGI SZEMÉLYT KÖTELEZZE A FELTÉTELEK BETARTÁSÁRA. HA NEM RENDELKEZIK ILYEN JOGOSULTSÁGGAL, VAGY HA NEM KÍVÁNJA MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTENI A FELTÉTELEKET, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA AZ ALÁBB MEGHATÁROZOTT SZOFTVERT VAGY BÁRMELY MÁS ADATHORDOZÓT, AMELYEN A SZOFTVER TALÁLHATÓ.

DEFINÍCIÓK.

  • Szoftver. A szoftver jelenti a letölthető FXCM platformokat és alkalmazásprogramozási felületeket (API) beleértve, de nem kizárólagosan a Trading Station II, az Active Trader, a Trading Station Gateway, a Strategy Trader, valamint az FXCM által biztosított bármely más szoftvert, frissítést vagy hibajavítást, valamint a kapcsolódó adatokat, adathordozókat, fájlokat, felhasználói kézikönyveket, programozási útmutatókat, szignálokat, üzeneteket, figyelmeztetéseket és egyéb, az FXCM által nyújtott vagy az FXCM által más módon terjesztett dokumentumokat.
  • Licenc. A Licenc az Ön számára biztosított korlátozott, visszavonható, allicencbe nem adhat, nem kizárólagos, nem átruházható szoftverhasználati jog.

AZ LICENC MEGADÁSA.

Az FXCM jogosultságot nyújt Önt a Szoftver telepítésére, használatára, az ahhoz való hozzáférésre, annak megjelenítésére és futtatására minden olyan számítógépen vagy mobileszközön, amely az Ön tulajdonában van vagy amelyet Ön kezel; személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, kivéve, ha Ön és az FXCM írásban másként állapodtak meg, és feltéve, hogy betartja a jelen EULA összes feltételét.

HATÁLY ÉS KORLÁTOZÁSOK.

Ön nem adhatja bérbe, nem adhatja lízingbe, nem adhatja kölcsön, nem adhatja el, nem terjesztheti újra, nem továbbíthatja, nem adhatja allicencbe, és nem hasznosíthatja a Szoftvert, beleértve a Szoftver szövegét, grafikáját, videóját, hangját, kódjait, felhasználói felületét vagy naplóit. Ön nem másolhatja (kivéve, ha a jelen EULA kifejezetten megengedi), nem dekompilálhatja, nem fejlesztheti vissza, nem bonthatja részekre, nem próbálhatja meg a forráskódot kinyerni, nem módosíthatja a Szoftvert, annak frissítéseit vagy bármely részét, beleértve, de nem kizárólagosan a Szoftver szövegét, grafikáját, videóját, hangját, kódjait, felhasználói felületét vagy naplóit, és nem hozhat létre azokból származtatott termékeket. Minden erre irányuló kísérlet az FXCM jogainak megsértését jelenti. Az EULA feltételei szabályozzák az FXCM által biztosított minden olyan frissítést, amely helyettesíti és/vagy kiegészíti az eredeti Szoftvert, kivéve, ha az ilyen frissítést külön licenc kíséri, amely esetben az adott licenc feltételei az irányadók.

A Szoftvert nem arra szánták, hogy olyan személyeknek olyan országokban terjesszék vagy olyan személyek olyan országban vagy joghatóság alatt használják, ahol az ilyen terjesztés vagy használat ellentétes lenne a helyi törvényekkel vagy szabályozásokkal. Az Ön felelőssége, hogy megismerje az EULA feltételeit, és betartsa az Önre vonatkozó helyi törvényeket vagy rendeleteket. A Szoftvert nem használhatja bármilyen jogellenes vagy jogosulatlan célra, illetve nem engedheti senkinek, hogy ilyen célokra használja.

A Szoftverben megadott információk az FXCM és adott esetben harmadik fél szállítóinak, licencadóinak és leányvállalatainak kizárólagos tulajdonát képezik. A jelen EULA egyetlen rendelkezése sem biztosít Önnek semmilyen tulajdonjogot a Szoftverrel vagy a Szoftverben biztosított bármely információval kapcsolatban.

KOCKÁZATOK.

A jelen Licenc feltételeként Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftver letöltése és/vagy használata az Ön számítógépével esetleg nem kompatibilis szoftverek letöltésével és/vagy használatával kapcsolatos kockázatoknak teszi ki Önt. Ön ezennel vállalja, hogy elfogadja az ilyen kockázatokat, beleértve, de nem kizárólagosan, a hardver, a szoftver, a kommunikációs vonalak vagy rendszerek és/vagy más számítógépes berendezések meghibásodását vagy károsodását. Az FXCM kifejezetten kizár minden felelősséget a fentiek tekintetében, és Ön vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja, megvédi és mentesíti az FXCM-et az ebből eredő minden kár, kötelezettség, veszteség, költség és kiadás tekintetében.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ.

Ön elfogadja, hogy az FXCM gyűjthet és felhasználhat műszaki adatokat és kapcsolódó információkat, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön számítógépével, rendszerével és alkalmazásszoftverével, valamint perifériáival kapcsolatos technikai információkat, amelyeket rendszeresen gyűjtenek, hogy megkönnyítsék a szoftverfrissítéseket, a terméktámogatást és (adott esetben) a jelen EULA-val kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat.

HARMADIK FÉL TARTALMÁRA MUTATÓ LINKEK.

Ön a Szoftver használata során harmadik fél tartalmára hivatkozhat. A harmadik fél webhelyei nem állnak az FXCM ellenőrzése alatt, és az FXCM nem felelős a harmadik fél webhelyeinek tartalmáért, a harmadik fél webhelyein található linkekért, valamint a harmadik fél webhelyeinek bármilyen változásáért vagy frissítéséért. Bármely link beillesztése nem jelenti azt, hogy az FXCM jóváhagyta a harmadik fél webhelyét.

A Szoftverben továbbított bizonyos harmadik féltől származó információkhoz az adott információkat szolgáltató szállítótól vagy harmadik féltől további jóváhagyásra lehet szükség. Ön felelős azért, hogy szükség esetén az adott harmadik féltől kérje és megkapja az írásos jóváhagyást, valamint adott esetben megfizesse az esetleges díjakat és költségeket.

FELMONDÁS.

A jelen EULA alapján Önnek nyújtott Licencet az FXCM bármikor, értesítés nélkül, indoklással vagy indoklás nélkül felmondhatja. Az FXCM fenntartja a jogot, hogy a jelen Licenc alapján fennálló jogait értesítése nélkül megszüntesse, ha Ön nem tartja be a jelen EULA bármelyik feltételét. A Licenc megszűnésekor Ön köteles a Szoftver teljes használatát megszüntetni, és a Szoftver minden - teljes vagy részleges - másolatát megsemmisíteni.

Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos információkat olyan harmadik felek szolgáltatnak, akikkel az FXCM megállapodást kötött. Abban az esetben, ha egy harmadik fél információ- vagy szoftverszolgáltató és az FXCM közötti megállapodás megszűnik, az FXCM azonnal és értesítés nélkül megszüntetheti az ilyen információk vagy szoftverek biztosítását. A 10. szakasz feltételei szerint sem az FXCM, sem bármely olyan harmadik fél szállító vagy információszolgáltató, akivel az FXCM megállapodást kötött, nem tartozik felelősséggel az ilyen felmondással kapcsolatban.

SZELLEMI TULAJDON.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftvert szerzői jog és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvények védik. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy minden jog, jogcím és érdekeltség az FXCM és adott esetben harmadik fél licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezi, és hogy Ön nem kap jogokat, jogcímet vagy érdekeltséget a Szoftverben, kivéve az itt kifejezetten meghatározottakat. Ön vállalja, hogy nem vitatja sem az FXCM, sem bármely harmadik fél licencadójának a Szoftverrel kapcsolatos jogait, és más módon sem kísérel meg érvényesíteni a Szoftverrel kapcsolatos jogokat, kivéve a jelen EULA alapján biztosított jogokat.

NINCS GARANCIA.

AZ FXCM NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT A SZOFTVERREL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZOFTVER „AHOGY VAN" ÉS „ADOTT ÁLLAPOTBAN" ÁLL AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE, ÉS AZ FXCM NEM GARANTÁLJA, HOGY MINDEN HIBÁT VAGY PONTATLANSÁGOT KIJAVÍT. AZ FXCM NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY A HASZNÁLATA MEGSZAKÍTÁSMENTES, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ. AZ FXCM NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK, VAGY HOGY A SZOFTVERHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCIÓK VAGY EGYÉB ANYAGOK MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK. AZ FXCM VAGY MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓ VAGY TANÁCS NEM KELETKEZTET GARANCIÁT. AZ FXCM ÉS ANNAK HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI, HARMADIK FÉL LICENCADÓI ÉS AZOK LEÁNYVÁLLALATAI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT A SZOFTVEREN KERESZTÜL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁVAL VAGY IDŐSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK AZ ÜGYFÉL ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYES JOGAIRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁK VAGY KORLÁTOZÁSOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ FXCM, BÁRMELY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓ, BÁRMELY HARMADIK FÉL LICENCADÓ VAGY ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, VAGY BÁRMILYEN VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ADATVESZTÉSBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL VAGY BÁRMELY MÁS KERESKEDELMI KÁRBÓL VAGY VESZTESÉGBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁROKAT (a továbbiakban: „VESZTESÉGEK"), AMELYEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL EREDŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZNEK , FÜGGETLENÜL A FELELŐSSÉG SZABÁLYAITÓL (SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS MÓDON), ÉS MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ FXCM-ET, BÁRMELY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓT, BÁRMELY HARMADIK FÉL LICENCADÓT VAGY ANNAK BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATÁT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. TOVÁBBÁ, AMENNYIBEN A TÖRVÉNY MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, AZ FXCM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEM ÖN, SEM BÁRKI MÁS FELÉ SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT, AMELY OLYAN OKBÓL ERED, AMELY FELETT AZ FXCM NEM RENDELKEZIK KÖZVETLEN ELLENŐRZÉSSEL. EZ MAGÁBAN FOGLALJA AZ ELEKTRONIKUS VAGY MECHANIKUS BERENDEZÉSEK VAGY KOMMUNIKÁCIÓS VONALAK (BELEÉRTVE A TELEFONT, KÁBELT ÉS AZ INTERNETET) MEGHIBÁSODÁSÁT, A JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉST, A VÍRUSOKAT, A LOPÁST, A KEZELŐI HIBÁKAT, A SÚLYOS VAGY RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁST (BELEÉRTVE AZ ÁRVIZET, A FÖLDRENGÉST VAGY MÁS TERMÉSZETI CSAPÁST), A TÜZEKET, A HÁBORÚKAT, A ZENDÜLÉSEKET, A TERRORCSELEKMÉNYEKET, A ZAVARGÁSOKAT, A MUNKAÜGYI VITÁKAT ÉS EGYÉB MUNKAÜGYI PROBLÉMÁKAT, A BALESETEKET, A VÉSZHELYZETEKET VAGY A KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKET. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK ESETÉN, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREK HASZNÁLATÁRA AZ ADOTT HARMADIK FÉLLEL KÖTÖTT LICENCSZERZŐDÉS (HA VAN ILYEN) AZ IRÁNYADÓ. AZ FXCM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREKÉRT, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ ILYEN HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREK FXCM SZOFTVEREKKEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGEKÉRT. AZ FXCM SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL AZ ILYEN HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREKRE.

IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG.

A jelen EULA-t, valamint az abból eredő vagy azzal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettségeket és azok értelmezését Anglia és Wales törvényei szabályozzák. Az angol bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen EULA-ból eredő vagy azzal kapcsolatos viták rendezésére (beleértve a jelen EULA-ból eredő vagy azzal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettségekkel kapcsolatos vitákat vagy követeléseket is). Ugyanakkor semmi sem akadályozhatja meg az FXCM-et abban, hogy bármely más illetékes bíróságnál indítson eljárást. Ha az illetékes joghatóság bírósága bármilyen okból úgy ítéli meg, hogy valamely rendelkezés vagy annak egy része végrehajthatatlan, a jelen Licenc fennmaradó részei továbbra is teljes mértékben hatályosak és érvényesek.

IRÁNYADÓ NYELV.

A jelen Licenc minden fordítása a helyi követelmények vagy az Ön kényelme érdekében történik. Az angol és a nem angol nyelvű változatok közötti vita esetén a jelen Licenc angol nyelvű változata az irányadó, amennyiben azt az Ön joghatóságának helyi jogszabályai nem tiltják.

AZ EULA MÓDOSÍTÁSAI.

Az FXCM fenntartja a jogot, hogy bármikor, értesítéssel vagy anélkül módosítsa az EULA feltételeit oly módon, hogy az ilyen változtatásokat közzéteszi a www.fxcm.com weboldalon. Ön felelős azért, hogy rendszeresen ellenőrizze ezeket a feltételeket a módosítások tekintetében, és elfogadja, hogy azok kötelező érvényűek.

Közlemény
1

FXCM Apps: A megjelenített alkalmazások nem veszik figyelembe az Ön egyéni körülményeit és kereskedési céljait, ezért nem tekinthetők személyes ajánlásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A múltbeli teljesítmény nem utal a jövőbeli eredményekre.