Teljes verzió Felelősségi nyilatkozat

Ezek az anyagok marketingkommunikációnak minősülnek, és nem veszik figyelembe az Ön személyes körülményeit, befektetési tapasztalatait vagy jelenlegi pénzügyi helyzetét. A tartalom általános piaci kommentárként szolgál, és nem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen befektetési tanácsot, befektetési ajánlást és/vagy befektetési tranzakcióra való felhívást tartalmaz. Ez a piaci kommunikáció nem jelenti azt, hogy Önt befektetési tranzakcióra és/vagy befektetési termékek vagy szolgáltatások vásárlására kötelezné. Ezek az anyagok nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készültek, és nem tartoznak a befektetési kutatások terjesztését megelőző kereskedési tilalom hatálya alá.

Az FXCM, illetve annak kapcsolt vállalkozásai semmilyen módon nem vállalnak felelősséget Önnel szemben az ezen anyagok tartalmában található pontatlanságokért, hibákért vagy kihagyásokért, függetlenül azok okától, illetve az ilyen anyagok, szolgáltatások és azok tartalmának használatából eredő (közvetlen vagy közvetett) károkért. Következésképpen, minden személy, aki ezek alapján cselekszik, ezt teljes mértékben saját felelősségére teszi. Az előállított információk nem veszik figyelembe az egyes személyeket, és nem veszik figyelembe az egyén tudását, teljesítményét és személyes körülményeit.

Bár ez a kommentár nem független forrásból származik, és nem objektív kutatás eredménye, az FXCM minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy kiküszöbölje vagy megelőzze a közlemény előállításából és terjesztéséből eredő összeférhetetlenségeket. Az FXCM munkatársai vállalják, hogy az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva járnak el, és úgy képviselik nézeteiket, hogy nem vezetik félre, nem tévesztik meg, és más módon sem rontják az ügyfelek azon képességét, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozzanak. Az FXCM belső szervezeti és adminisztratív intézkedéseiről az összeférhetetlenségek megelőzésére vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el a cégek összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozó szabályzatát.

Jótállási nyilatkozat:
Sem az FXCM, sem a kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot a tartalom pontosságára, időszerűségére vagy teljességére, illetve a tartalom használatából Ön vagy mások által elérhető eredményekre vonatkozóan. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy nincs kifejezett vagy hallgatólagos garancia a jogcímre, az eladhatóságra vagy a meghatározott célra vagy használatra való alkalmasságra, és hogy Ön nem támaszkodhat az FXCM vagy annak kapcsolt vállalkozásai által vállalt garanciára, szavatosságra vagy képviseletre.

Nincs felelősség:
Sem az FXCM, sem a kapcsolt vállalkozásai semmilyen módon nem vállalnak felelősséget Önnel vagy bármely ügyfelével szemben az itt megadott tartalomban található pontatlanságokért, hibákért vagy kihagyásokért, függetlenül azok okától, illetve az ezekből eredő (közvetlen vagy közvetett) károkért. A fentiek korlátozása nélkül, az FXCM semmilyen felelősséget nem vállal Önnel szemben, sem szerződéses (beleértve a kártérítést is), sem kártérítési (beleértve a gondatlanságot is), sem garanciális, sem törvényes, sem egyéb módon, az Ön vagy ügyfelei által elszenvedett veszteségek vagy károk tekintetében, amelyek az Ön vagy ügyfelei által a jelen tartalom alapján vagy azzal összefüggésben megfogalmazott vélemények, ajánlások, előrejelzések, ítéletek vagy egyéb következtetések, illetve az Ön vagy ügyfelei által meghatározott cselekvési irányok miatt vagy azokkal összefüggésben keletkeztek.

A törvény által megengedett legteljesebb mértékben, az FXCM vagy annak kapcsolt vállalkozásai semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget Önnel vagy az Önön keresztül az információkhoz hozzáférő harmadik féllel szemben, amely szerződésből (beleértve a kártérítést is), deliktumból (beleértve a gondatlanságot is), (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciából, törvényből vagy más módon, minden esetben bármilyen közvetlen okból ered, közvetett, közvetett, véletlen, következményes, különleges, büntető vagy példamutató károkért az Információ tárgyával és/vagy használatával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereségkiesés, bevételkiesés, elmaradt üzlet, lehetőségkiesés tekintetében, függetlenül attól, hogy az ilyen károkat előre lehetett-e látni vagy meg lehetett volna előzni, vagy az FXCM-nek tudomásul kellett volna-e venni.