Honlap Általános Szerződési Feltételek

Ezek a honlap Általános Szerződési Feltételek utoljára 2020 augusztusában módosultak

Az FXCM vállalatcsoport (együttesen: "FXCM") örömmel nyújt Önnek információkat, tartalmat, eszközöket, termékeket és szolgáltatásokat az FXCM webhelyeken (az "FXCM webhelyek" kifejezés az összes FXCM webhelyre, valamint azok tartalmára, beleértve a termékeket és szolgáltatásokat is). A jelen Webhelyi feltételek bizonyos termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos tájékoztatókat és információkat is tartalmaznak. Az FXCM-oldalak használata a jelen Webhelyhasználati feltételek hatálya alá tartozik.

A jelen Webhelyhasználati feltételek kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és az FXCM között. A weboldalhoz való hozzáférése és használata a jelen Weboldal Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldalon található egyéb jogi közlemények és nyilatkozatok elfogadásának minősül. Az FXCM-oldalak Ön általi használatára a Weboldali Feltételek azon verziója irányadó, amely az egyes FXCM-oldalak Ön általi elérésének napján hatályos.

Az FXCM bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Webhelyhasználati feltételeket. A Webhelyhasználati feltételek legfrissebb változatát az FXCM webhelyének meglátogatásával és az oldal alján található Webhelyhasználati feltételek hiperhivatkozásra kattintva tekintheti meg. A weboldalhoz való további hozzáférése és használata a jelen módosított Weboldal Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. A jelen Webhelyi Feltételek módosításairól vagy módosításairól az FXCM kizárólag úgy értesíti Önt, hogy a módosított Webhelyi Feltételeket közzéteszi ezen a weboldalon; az FXCM nem értesíti Önt külön a módosításokról vagy módosításokról.

A jelen Weboldal Felhasználási Feltételek kiegészítik az Ön és az FXCM közötti egyéb megállapodásokat, beleértve az ügyfél- vagy számlaszerződéseket, valamint az FXCM Weboldalain és azokon keresztül elérhető információk, tartalmak, eszközök, termékek és szolgáltatások használatát szabályozó egyéb megállapodásokat.

FXCM OLDALAK HASZNÁLATA

Az FXCM-oldalak kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára szolgálnak, kivéve, ha Ön és az FXCM írásban másképp állapodtak meg.

A Látogatók Felosztása És Felelőssége

A jelen weboldalon található információkat nem szánjuk olyan ország vagy joghatóság területén lévő személyeknek történő terjesztésre vagy felhasználásra, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás ellentétes lenne a helyi törvényekkel vagy szabályozásokkal. Az FXCM Weboldalain említett szolgáltatások vagy termékek egyike sem érhető el olyan országban lakó személyek számára, ahol az ilyen szolgáltatások vagy termékek nyújtása ellentétes lenne a helyi törvényekkel vagy szabályozásokkal.

A jelen weboldal látogatóinak felelőssége, hogy meggyőződjenek a rájuk vonatkozó helyi törvények vagy szabályozások feltételeiről és megfeleljenek azoknak. Az FXCM Oldalakon semmi sem tekinthető olyan termék vagy szolgáltatás megvásárlására való felhívásnak vagy eladására vonatkozó ajánlatnak bármely olyan joghatóságban élő személy számára, ahol az ilyen ajánlat, felhívás, vásárlás vagy eladás az adott joghatóság törvényei szerint jogellenes lenne.

Befektetési tanácsadásra és szakmai tanácsadásra vonatkozó korlátozások

Az FXCM Oldalak nem szolgálnak jogi, adózási vagy befektetési tanácsadásra. Kizárólag Ön felelős annak eldöntéséért, hogy bármely befektetés, befektetési stratégia vagy kapcsolódó tranzakció megfelelő-e az Ön számára az Ön személyes befektetési céljai, pénzügyi körülményei és kockázattűrő képessége alapján. Az Ön konkrét helyzetével kapcsolatban konzultáljon jogi vagy adószakértőjével.

SZELLEMI TULAJDON

Az FXCM Oldalakat a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védik. Az itt kifejezetten meghatározott esetek kivételével az FXCM előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem módosíthatja, nem változtathatja meg, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti és nem hasznosíthatja kereskedelmi célokra az ezen vagy bármely FXCM Oldalon található anyagokat, beleértve a szöveget, grafikát, videót, hangot, szoftverkódot, felhasználói felületet vagy logókat.

Ha Ön egy másik weboldalról egy FXCM-oldalra hivatkozik, az Ön weboldala, valamint maga a hivatkozás az FXCM előzetes írásbeli engedélye nélkül nem utalhat arra, hogy az FXCM támogat vagy szponzorál bármely nem FXCM-weboldalt, vagy kapcsolatban áll bármely nem FXCM-weboldallal, entitással, szolgáltatással vagy termékkel, és a hivatkozás szövegében szereplő védjegyeken kívül nem használhatja az FXCM védjegyeit vagy szolgáltatási védjegyeit.

Az FXCM oldalai, a harmadik féltől származó tartalmak kivételével, az FXCM által közzétett eredeti szerzői művek. Az FXCM kizárólagos joggal rendelkezik a sokszorosításra, megjelenítésre, származékos művek készítésére vagy terjesztésére. A nevek, logók, védjegyek, szerzői jogok és minden egyéb szellemi tulajdonjog a jelen weboldalon található valamennyi anyag és szoftver tekintetében az FXCM vagy licencadói tulajdonát képezik. A weboldalon található minden harmadik fél tulajdonában lévő anyagot a megfelelő tulajdonosok engedélyével reprodukáljuk.

Érvénytelen, ahol TILOS

Bár az FXCM-weboldalak, beleértve a termékeket és szolgáltatásokat is, világszerte elérhetők, nem minden, a weboldalon vagy a weboldalon keresztül tárgyalt, hivatkozott, biztosított vagy kínált funkció, termék vagy szolgáltatás áll minden személy számára vagy minden joghatóságban rendelkezésre, illetve ezek bizonyos joghatóságokban nem megfelelők vagy használatra nem elérhetők. Az FXCM fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza az általa elérhetővé tett termékeket és szolgáltatásokat, valamint azok nyújtását és mennyiségét bármely személy számára.

TARTALOM ELÉRHETŐSÉGE

Az FXCM fenntartja a jogot a tartalom, a termékek és szolgáltatások (beleértve az egyes funkciók, termékek és/vagy szolgáltatások jogosultságát) előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

HARMADIK FELEK TARTALMA ÉS KUTATÁS

Az FXCM Oldalak tartalmazhatnak általános híreket és információkat, kommentárokat, interaktív eszközöket, árfolyamokat, kutatási jelentéseket és adatokat a devizapiacokról, más pénzügyi piacokról és egyéb témákról.

E tartalom egy részét olyan vállalatok szolgáltathatják, amelyek nem állnak kapcsolatban az FXCM jogalanyokkal ("Harmadik fél tartalma"). A Harmadik féltől származó valamennyi tartalom forrása egyértelműen és jól láthatóan fel van tüntetve az FXCM Oldalakon.

A harmadik féltől származó tartalom elérhető lehet bekeretezett területeken, harmadik fél webhelyeire mutató hiperlinkeken keresztül, vagy egyszerűen csak az oldalon kerül közzétételre. A Harmadik Fél Tartalom a vonatkozó szellemi tulajdonjogok és nemzetközi szerződések által védett, és a tulajdonosa vagy a licenc jogosultja a harmadik fél tartalomszolgáltató(k).

Az FXCM sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem támogatja vagy hagyja jóvá az ilyen Harmadik fél tartalmakat. A harmadik fél tartalomszolgáltatók sem hallgatólagosan, sem kifejezetten nem támogatják vagy hagyják jóvá a harmadik fél tartalmát, és a tartalmuk nem értelmezhető jogi, adózási vagy befektetési tanácsadásként.

Bár az FXCM mindent megtesz annak érdekében, hogy pontos és időszerű információkat nyújtson a felhasználók igényeinek kielégítésére, sem az FXCM, sem a Harmadik fél tartalomszolgáltatók nem garantálják azok pontosságát, időszerűségét, teljességét vagy hasznosságát, és nem vállalnak felelősséget vagy felelősséget az ilyen tartalmakért, beleértve a harmadik fél webhelyein található vagy onnan elérhető reklámokat, termékeket vagy egyéb anyagokat. A harmadik féltől származó tartalom kizárólag információs céllal kerül rendelkezésre bocsátásra, és az FXCM és a harmadik féltől származó tartalomszolgáltatók kifejezetten kizárnak minden felelősséget az oldalon elérhető harmadik féltől származó tartalomért. Ön kizárólag saját felelősségére használja a Harmadik fél tartalmát. A harmadik féltől származó tartalom "ahogy van" alapon kerül rendelkezésre bocsátásra. A harmadik fél tartalomszolgáltatók kifejezetten kizárnak mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a jogsértésmentességre vonatkozó garanciát.

A harmadik fél tartalomszolgáltatók és anyavállalataik, leányvállalataik, kapcsolt vállalkozásaik, szolgáltatóik, licencadóik, tisztviselőik, igazgatóik vagy alkalmazottaik nem felelnek semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes kárért, amely a harmadik fél tartalom használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered vagy azzal kapcsolatos, beleértve, de nem kizárólagosan a nyereség, a használat, az adatok vagy más immateriális károk elvesztéséből eredő károkat, még akkor sem, ha az ilyen felet tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

AZ INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGA

Bár az FXCM minden erőfeszítést megtett a weboldalon található információk pontosságának biztosítása érdekében, a weboldalon található információk és tartalom előzetes értesítés nélkül változhatnak, és kizárólag azzal a céllal állnak rendelkezésre, hogy segítsék a kereskedőket a független befektetési döntések meghozatalában. Az FXCM ésszerű intézkedéseket tett a weboldalon található információk pontosságának biztosítása érdekében. Az FXCM azonban nem garantálja annak pontosságát, és nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a tartalomból vagy a weboldal elérhetetlenségéből, a weboldalon keresztül küldött utasítások vagy értesítések késedelméből vagy az átvitel, illetve a kézhezvétel meghiúsulásából származik.

Az FXCM Oldalakon található minden tartalom csak a közzétett vagy feltüntetett időpontban kerül bemutatásra, és a későbbi piaci események vagy más okok miatt módosulhat. Ezenkívül Ön felelős azért, hogy a böngészője gyorsítótár-beállításait úgy állítsa be, hogy a legfrissebb adatokat kapja.

TILTOTT HASZNÁLATOK

Mivel minden szerver kapacitása korlátozott és sokan használják, ne használja az FXCM oldalakat olyan módon, amely károsíthatja vagy túlterhelheti az FXCM szervereit vagy az FXCM szerveréhez kapcsolódó hálózatot. Ne használja az FXCM-oldalakat olyan módon, amely akadályozná bármely más félnek az FXCM-oldalak használatát.

LINKEK HASZNÁLATA

Az FXCM webhelye tartalmazhat más felek által üzemeltetett webhelyekre mutató linkeket. Az FXCM nem ellenőrzi az ilyen weboldalakon található információk tartalmát vagy pontosságát, és egyébként sem támogatja az ilyen oldalakon elhelyezett anyagokat. A linkek csak az Ön számára nyújtanak hivatkozási lehetőséget, és az FXCM kizár minden felelősséget és felelősséget ezen harmadik felek weboldalainak tartalmáért vagy működéséért.

A Garancia Kizárása

Az FXCM nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát az FXCM webhelyeivel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat. Az FXCM oldalai az Ön rendelkezésére állnak "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll", és az FXCM nem garantálja, hogy az esetleges hibák vagy pontatlanságok kijavításra kerülnek.

Az FXCM nem garantálja, hogy az FXCM oldalai megfelelnek az Ön igényeinek, vagy hogy azok megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen működnek. Az FXCM nem vállal garanciát arra sem, hogy az FXCM oldalak használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek, vagy hogy az FXCM oldalakon keresztül megvásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak.

Nyilatkozat És Felelősség Korlátozása

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben az FXCM nem vállal felelősséget semmilyen következményes, véletlenszerű, különleges, közvetlen vagy közvetett kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, az olyan elmaradt nyereséget, a kereskedési veszteséget vagy károkat, amelyek az FXCM-weboldalak és a harmadik féltől származó tartalom használatából vagy elvesztéséből, kényelmetlenségéből vagy késedelméből erednek). Ez akkor is igaz, ha az FXCM-et tájékoztatták az ilyen károk vagy veszteségek lehetőségéről.

Hacsak a törvény másként nem rendelkezik, az FXCM nem vállal felelősséget Önnel vagy bárki mással szemben olyan veszteségekért, amelyek olyan okból erednek, amely felett az FXCM nem rendelkezik közvetlen ellenőrzéssel. Ez magában foglalja az elektronikus vagy mechanikus berendezések vagy kommunikációs vonalak (beleértve a telefon, kábel és internet) meghibásodását, illetéktelen hozzáférést, vírusokat, lopást, üzemeltetői hibákat, súlyos vagy rendkívüli időjárást (beleértve az árvizet, földrengést vagy más isteni cselekményt), tüzet, háborút, felkelést, terrorcselekményt, lázadást, munkaügyi vitát és más munkaügyi problémákat, balesetet, vészhelyzetet vagy kormányzati intézkedést.

Ha Ön olyan államban, országban vagy joghatóság alatt él, amely nem teszi lehetővé a felelősség korlátozását vagy kizárását, illetve a járulékos vagy következményes károkat, akkor előfordulhat, hogy ezek a korlátozások és kizárások némelyike vagy egésze nem vonatkozik Önre.

Kártalanítás

Az FXCM-oldalak használatának feltételeként Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti az FXCM-et és harmadik fél tartalomszolgáltatóit minden olyan követelés, veszteség, felelősség, költség és kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi költségeket) alól, amely az FXCM-oldalak használatából vagy a jelen Feltételek megsértéséből ered.

BIZALMASÁG

Az Ön kötelessége az FXCM-fiókok számainak és jelszavainak bizalmas kezelése. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az FXCM Oldalakon keresztül Önnek vagy az Ön nevében továbbított bármely utasítás vagy kommunikáció az Ön saját kockázatára történik. Ön felhatalmazza az FXCM-et, hogy az FXCM-nek adott minden olyan utasítást, amelyről az FXCM úgy véli, hogy Ön vagy az Ön nevében olyan ügynök vagy közvetítő adta, akiről az FXCM jóhiszeműen úgy véli, hogy az Ön megfelelő felhatalmazásával rendelkezik, teljes mértékben engedélyezettnek és Önre nézve kötelező érvényűnek tekintsen, és az alapján járjon el. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az FXCM jogosult az Ön azonosítása érdekében az Ön számlaszámára és/vagy jelszavára támaszkodni, és beleegyezik, hogy ezeket az információkat nem adja át senkinek, aki nem rendelkezik az Ön által kellő felhatalmazással.

MEGSZŰNÉS

Az FXCM fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, okkal vagy ok nélkül és előzetes értesítés nélkül megszüntesse az FXCM Oldalak használatát.

HATÁLYOSSÁG

Ha a jelen Webhelyhasználati feltételek bármely rendelkezése bármely okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés a megengedett legnagyobb mértékben érvényesül, a többi rendelkezés pedig teljes mértékben hatályban marad.

Irányadó Jog És Joghatóság

A jelen EULA-ra és a jelen EULA alapján és azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi követelésre a Ciprusi Köztársaság anyagi jogi szabályai az irányadók, és a Ciprusi Köztársaság bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik.