Adatvédelmi szabályzat

Utolsó frissítés : augusztus 11. 2023

Az Stratos Europe Limited (vagy "mi", "minket", "FXCM") tiszteletben tartja az Ön magánélethez való jogát. Ez az Adatvédelmi szabályzat ("Szabályzat") az Főoldal, webhelyünkön, valamint bármely más kapcsolódó webhelyen és alkalmazáson keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. A jelen Szabályzat nem vonatkozik más szervezetek, kapcsolt vállalkozások és egyéb harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra. A Szabályzat vonatkozik azokra a személyes adatokra is, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor Ön a szolgáltatásainkat használja, vagy kapcsolatba lép velünk a velünk telefonon, elektronikus levél vagy más módon folytatott levelezés során. A Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk, kikkel osztjuk meg azokat, mire használjuk fel, hogyan tartjuk biztonságban, és milyen adatvédelmi jogai vannak.

Ahol az "elektronikus levelezésre" hivatkozunk, ez a kommunikációs módszer minden olyan szöveges, hang-, hang- vagy képüzenetet jelent, amelyet nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül küldenek, és amely a hálózatban vagy a címzett végberendezésében tárolható, amíg a címzett el nem veszi. Ide tartoznak az olyan módszerek, mint az e-mail és az azonnali üzenetküldés.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Mivel foglalkozik az FXCM?

Az FXCM online devizakereskedelmet (FX), CFD-kereskedelmet és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Az FXCM székhelye a Ciprusi Köztársaságban található, és a világ főbb pénzügyi központjaiban partnerekkel és leányvállalatokkal rendelkezik. Az FXCM-ről további információkat a weboldalunk "Az FXCM-ről" részében talál.

Milyen személyes adatokat gyűjt az FXCM és miért?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok nagyjából az alábbi kategóriákba sorolhatók:

Ön által önkéntesen megadott információk

Személyazonossági, kapcsolattartási és pénzügyi stb. adatait űrlapok kitöltésével vagy postai úton, telefonon, elektronikus levélben vagy más módon adhatja meg nekünk. Ide tartoznak az Ön által megadott személyes adatok, amikor Ön:

 • Termékeinkre vagy szolgáltatásainkra jelentkezik
 • Fiókot hoz létre a weboldalunkon
 • Feliratkozik a mi vagy kapcsolódó harmadik fél szolgáltatásainkra vagy kiadványainkra
 • Marketingküldés kérése az Ön számára
 • Részvétel egy versenyen, promócióban vagy felmérésben
 • Adjon nekünk visszajelzést

A fentieken kívül weboldalunk bizonyos részei kérhetik Önt arra, hogy önkéntesen adjon meg személyes adatokat (például, hogy feliratkozzon a tőlünk érkező marketingközleményekre, és/vagy hogy megkereséseket küldjön nekünk). A személyes adatok megadására kért személyes adatokat, valamint az okokat, amiért ezeket kérjük, világossá tesszük Önnek azon a ponton, amikor a személyes adatok megadására kérjük.

Automatikusan gyűjtött információk

Amikor ellátogat a webhelyünkre, bizonyos információkat gyűjthetünk az eszközéről. Egyes országokban, beleértve az Európai Gazdasági Térség (EGT) országait is, ezek az információk az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében személyes adatoknak minősülhetnek.

Az általunk automatikusan gyűjtött információk közé tartozhatnak például az Ön IP-címe, eszköztípusa, egyedi eszközazonosító száma, böngésző típusa, tág földrajzi elhelyezkedése (például ország- vagy városszintű elhelyezkedés) és egyéb technikai információk. Arról is gyűjthetünk információkat, hogy az Ön eszköze hogyan lépett kapcsolatba weboldalunkkal és az elektronikus levél-címeinkkel, beleértve a megnyitott oldalakat és a linkeket, amelyekre rákattintott.

Ezen információk gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a weboldalunkra látogató látogatókat, hogy honnan érkeznek, és hogy a weboldalunk mely tartalma érdekli őket. Ezeket az információkat belső elemzési célokra használjuk fel, valamint arra, hogy javítsuk weboldalunk minőségét és relevanciáját látogatóink számára.

Ezen információk egy részét sütik és hasonló nyomkövető technológiák segítségével gyűjthetjük. Az általunk használt cookie-król és azok felhasználási céljairól részletes információt a Cookie szabályzat tartalmaz.

Harmadik féltől vagy nyilvánosan elérhető forrásokból szerzett információk

Időről időre kaphatunk Önről személyes adatokat harmadik féltől származó forrásokból, de csak akkor, ha ellenőriztük, hogy ezek a harmadik felek vagy rendelkeznek az Ön hozzájárulásával, vagy egyébként jogilag jogosultak vagy kötelesek az Ön személyes adatait közölni velünk.

Az ezektől a harmadik felektől kapott információkat arra használjuk fel, hogy javítsuk az Önnek nyújtott szolgáltatásainkat, például az Ön számára nyújtott szolgáltatásainkhoz vagy az Önt érdeklő témákhoz kapcsolódó kurátori tartalmak nyújtására.

Kivel osztja meg az FXCM a személyes adataimat?

Személyes adatait a következő kategóriákba tartozó címzettek számára adhatjuk át:

 • csoportunk vállalatai, harmadik fél szolgáltatók és partnerek számára, akik adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (például a weboldalunk szállításának támogatása, funkcióinak biztosítása vagy a biztonság növelésének elősegítése érdekében), vagy akik más módon dolgoznak fel személyes adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt vagy az Önnel a személyes adatai gyűjtésekor közölt célokból.
 • bármely illetékes bűnüldöző szerv, szabályozó, kormányzati ügynökség, bíróság vagy más harmadik fél fél részére, amennyiben úgy véljük, hogy a közzététel szükséges (i) az alkalmazandó törvény vagy rendelet alapján, (ii) törvényes jogaink gyakorlása, megállapítása vagy védelme érdekében, vagy (iii) az Ön vagy bármely más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.
 • egy lehetséges vevő (és annak ügynökei és tanácsadói) számára az üzletágunk bármely részének tervezett megvásárlásával, egyesülésével vagy felvásárlásával kapcsolatban, feltéve, hogy tájékoztatjuk a vevőt, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban ismertetett célokra használhatja fel.
 • bármely más személynek az Ön hozzájárulásával a közzétételhez.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A fent leírt személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az érintett személyes adatoktól és attól a konkrét kontextustól függ, amelyben azokat gyűjtjük.

Általában azonban csak akkor gyűjtünk Öntől személyes adatokat, ha ehhez az Ön beleegyezésével rendelkezünk, ha a személyes adatokra az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez van szükségünk, vagy ha a feldolgozás jogos érdekünkből történik, és azt nem írják felül az Ön adatvédelmi érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Bizonyos esetekben jogi kötelezettségünk is lehet arra, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Öntől, vagy egyébként szükségünk lehet a személyes adatokra létfontosságú érdekek védelme érdekében.

Ha jogi követelménynek való megfelelés vagy egy Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében személyes adatok megadására kérjük Önt, ezt a megfelelő időpontban világossá tesszük, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy személyes adatainak megadása kötelező-e vagy sem (valamint arról, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat, ha nem adja meg személyes adatait).

Hasonlóképpen, ha az Ön személyes adatait jogos érdekeinkre (vagy bármely harmadik fél jogos érdekeire) hivatkozva gyűjtjük és használjuk fel, a megfelelő időpontban világossá tesszük Önnek, hogy melyek ezek a jogos érdekek.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy milyen jogalapon gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, vagy további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Cél, amelyre az Ön személyes adatait felhasználjuk

Az Ön, mint ügyfél kiszolgálása

Adatok típusa : Személyazonosság, elérhetőségi adatok, nemzeti azonosító, szociodemográfiai, tranzakciós, pénzügyi, szerződéses, dokumentációs adatok, Önnel folytatott kommunikáció

Cél

Új ügyfélként való belépése
A kereskedési számlájának beállítása és a kereskedési számlához való hozzáférés biztosítása
Termékeink és szolgáltatásaink nyújtása
A pénzfelvételek, befizetések és pénzátutalások megkönnyítése
Az Ön kérdéseire való válaszadás chaten, elektronikus levél és telefonon keresztül

Törvényes alap

( a jogos érdeken alapuló feldolgozást is magában foglaló feldolgozáshoz )
Az Önnel (ügyféllel) kötött szerződés teljesítése

Működésünk és üzleti tevékenységünk adminisztrációja

Adatok típusa : Tranzakciós, pénzügyi, szerződéses, technikai, helymeghatározási, használati adatok

Cél

Kockázati kitettségünk és pénzügyi helyzetünk kezelése
Rendszereink és kontrolljaink stressztesztelése
Folyamataink felülvizsgálata és javítása
Auditok elvégzése
A nekünk járó pénz beszedése és behajtása
Új termékek és szolgáltatások tesztelése
Kapcsolatot kialakítani más, Önnek szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal, és segíteni őket működésük és üzleti tevékenységük adminisztrálásában, az itt szereplő célok érdekében

Törvényes alap

( a jogos érdeken alapuló feldolgozást is magában foglaló feldolgozáshoz )
Az Önnel (ügyféllel) kötött szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
Legitimált érdek
- A szabályoknak és a szabályozó hatóságok iránymutatásainak való megfelelés
- Eredményesnek lenni az üzletvitelünk során
- Innovatívnak lenni és új, ügyfeleink igényeihez igazodó termékeket fejleszteni

Kockázatkezelés, pénzügyi bűncselekmények megelőzése, a szabályozási követelményekre és jogi igényekre való reagálás

Adatok típusa : Tranzakciós, pénzügyi, személyazonossági adatok

Cél

A pénzügyi bűncselekmények felderítése, kivizsgálása, jelentése és a megelőzésre való törekvés
Kockázatkezelés számunkra és ügyfeleink számára
Az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés
Válaszolni a panaszokra és törekedni azok megoldására
A profiljának értékelése az Önnel való kapcsolatunk előtt és alatt
Az információk benyújtása a szabályozó hatóságoknak, amennyiben szükséges vizsgálati célokból

Törvényes alap

( a jogos érdeken alapuló feldolgozást is magában foglaló feldolgozáshoz )
A jogszabályban meghatározott közérdek
Jogi kötelezettség
Legitimált érdek
- A szabályoknak és a szabályozó hatóságok iránymutatásainak való megfelelés
- A csalás, a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése és a közérdek védelme

Marketing

Adattípusok : Kapcsolattartás, hozzájárulások, helymeghatározás, technikai adatok, viselkedés, kommunikáció

Cél

Marketingtevékenységek kidolgozása és végrehajtása
Tanácsadás vagy útmutatás nyújtása termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban

Törvényes alap

( a jogos érdeken alapuló feldolgozást is magában foglaló feldolgozáshoz )
Hozzájárulás
Legitimált érdek
- Megismerjük és megértjük ügyfeleink igényeit
- Inovatívnak lenni és új termékeket fejleszteni
- Új piaci szegmensek feltárása és az őket érdeklő termékek fejlesztése

Hogyan őrzi meg az FXCM a személyes adataimat?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az Önről gyűjtött és feldolgozott személyes adatok védelme érdekében. Az általunk alkalmazott intézkedések célja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozásával járó kockázatnak megfelelő biztonsági szintet biztosítsanak.Különösen a következőket tesszük:

 • A személyes adatokat biztonságos létesítményekben tároljuk, és amennyiben az adatokat elektronikusan tároljuk, biztonságos szervereken tároljuk.
 • Titkosított átviteli kapcsolatokat használunk, amikor csak lehetséges.
 • Egyéb biztosítékokat, például tűzfalakat, hitelesítési rendszereket (pl. jelszavakat) és hozzáférés-ellenőrzési mechanizmusokat alkalmazunk a rendszerekhez és adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellenőrzésére.
 • Rendszeresen felülvizsgáljuk az információgyűjtési, tárolási és feldolgozási gyakorlatainkat, beleértve a fizikai biztonsági intézkedéseket is, a rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést korlátozzuk a munkavállalóinkra, vállalkozóinkra és ügynökeinkre, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy azokat számunkra feldolgozzák, és akikre szigorú szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak. Az FXCM fegyelmezheti vagy megszüntetheti azokat a személyeket, akik rosszhiszeműen jutnak információkhoz, anélkül, hogy jogosultak lennének azokhoz hozzáférni.

Az FXCM által a weboldalaink meglátogatásakor beállított sütik a weboldal működése szempontjából alapvető fontosságúak. Ezen sütik nélkül nem tudna online csevegni, kereskedési kérelmet kitölteni vagy pénzt befizetni. A teljesítménysütik a sütik egy másik típusa, amelyeket az FXCM azért használ, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson Önnek, és javítsa a weboldalunk tartalmának megjelenítését. A marketing cookie-kat általában harmadik fél reklámhálózatok állítják be, hogy biztosítsák, hogy az Ön és az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő, célzott hirdetéseket kínáljunk Önnek. Ha nem szeretne nem kötelező cookie-kat kapni, itt kezelheti a beállításait.

Nemzetközi adattovábbítás

Bizonyos feltételek mellett az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az EGT-n kívüli országokban található harmadik félnek a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott céloknak megfelelő további feldolgozás céljából. Ilyen körülmények között a vonatkozó jogszabályok által előírtak szerint megfelelő technikai, szervezési, szerződéses vagy egyéb jogszerű eszközökkel biztosítjuk az Ön adatvédelmi jogainak megfelelő védelmét. Ezek közé tartozik a személyes adatok csoportvállalataink közötti továbbítására vonatkozó adattovábbítási megállapodások létrehozása, amelyek előírják, hogy a csoport valamennyi vállalata köteles az EGT-ből származó személyes adatokat az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelelően védeni. Harmadik fél szolgáltatók és partnereink esetében is hasonló megfelelő biztosítékokat vezettünk be, és kérésre további részleteket tudunk nyújtani.

Adatmegőrzés

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok megvalósításához szükséges (kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzést ír elő). Ezen időszakon túl azonban nem őrizzük meg az Ön személyes adatait, és az Ön személyes adatainak megőrzése rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül. Személyes adatainak anonimizált formáját, amely már nem utal Önre, időkorlátozás nélkül megőrizhetjük, amennyiben ehhez jogos és törvényes érdekünk fűződik.

Automatizált döntéshozatal

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak felhasználása általunk olyan automatizált döntések meghozatalát eredményezheti (ideértve a profilalkotást is), amelyek jogilag érintik Önt, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintik Önt.

Az automatizált döntéshozatal azt jelenti, hogy az Önre vonatkozó döntést automatikusan, számítógépes meghatározás alapján (szoftveres algoritmusok segítségével), emberi felülvizsgálatunk nélkül hozzuk meg.

Automatizált döntéseket a számlanyitáskor hozunk, amikor az Ön által megadott információk alapján ellenőrizzük, hogy a kínált termékek vagy szolgáltatások megfelelőek-e az Ön számára. Például felhasználhatjuk az Ön pénzügyi helyzetére vagy szocio-demográfiai adataira vonatkozó információkat annak felmérésére, hogy Ön megfelelő-e, és megértette-e a termékeinkkel való kereskedés során felmerülő kockázatot.

Ha automatizált döntést hozunk Önről, Önnek joga van megtámadni a döntést, kifejteni álláspontját, és kérheti a döntés emberi felülvizsgálatát. Ezt a jogot úgy gyakorolhatja, ha a dataprotection@fxcm.com e-mail-címen kapcsolatba lép velünk. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy igazolnia kell személyazonosságát ahhoz, hogy igénybe tudja venni szolgáltatásunkat.

Az Ön adatvédelmi jogai

Bizonyos feltételek mellett az adatvédelmi törvény az egyéneknek jogokat biztosít, többek között a következőkhöz: a személyes adataikhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, a hozzájárulás visszavonása, törlése, korlátozása, továbbítása és a személyes adataik feldolgozása elleni tiltakozás joga. Az egyéneknek joguk van továbbá panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál, ha úgy vélik, hogy személyes adataik feldolgozása nem a jogszabályoknak megfelelően történik. Az alábbiakban további információkat talál az Ön jogairól:

 • Személyes adatai másolatának megszerzéséhez való jog. Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatainkról.
 • A helyesbítéshez való jog. Ön kérheti, hogy helyesbítsük a pontatlan és/vagy hiányos személyes adatait. Ezt követően helyesbítjük a nyilvántartásunkat, és értesítjük azokat a harmadik feleket, akiknek a fentiek szerint ilyen személyes adatokat továbbítottunk.
 • Az adathordozhatósághoz való jog. Ön kérheti az Ön által nekünk megadott valamennyi személyes adat másolatát, amelyet követően ezeket az adatokat továbbítjuk az Ön által választott másik adatkezelőnek.
 • A marketingközleményekről való lemondás joga. Ezt a jogát az általunk küldött marketing elektronikus levél mail található "leiratkozás" vagy "leiratkozás" linkre kattintva gyakorolhatja.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog. Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. Az ilyen visszavonás nem érinti a korábbi hozzájárulásán alapuló feldolgozás jogszerűségét. Felhívjuk figyelmét, hogy ha visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatás egyes olyan funkcióit, amelyekhez az Ön személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen.
 • A feldolgozás elleni tiltakozás joga. Ön kérheti, hogy személyes adatainak feldolgozását leállítsuk. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni azokat a szolgáltatási funkciókat, amelyekhez az Ön személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen.
 • Törléshez való jog. Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatait, és mi ennek eleget teszünk, kivéve, ha ennek megtagadására törvényes ok áll fenn.
 • Az Ön joga, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál. Javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése van, vagy ha panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Önnek azonban joga van ahhoz, hogy közvetlenül az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon. A ciprusi személyes adatok védelméért felelős tisztviselővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó információk az adatvédelmi biztos weboldalán találhatók. Alternatívaként felveheti a kapcsolatot a lakóhelye szerinti ország hatóságával. További részletek itt.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezen jogok bármelyikét, kérjük, írjon nekünk a dataprotection@fxcm.com e-mail-címre. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiszolgálásához szükség lehet személyazonosságának igazolására. Az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően válaszolunk minden olyan kérelemre, amelyet az adatvédelmi jogaikat gyakorolni kívánó személyektől kapunk.

Az adatvédelmi szabályzat frissítései

A változó jogi, technikai vagy üzleti fejleményekre reagálva időről időre frissíthetjük ezt a Szabályzatot. Amikor frissítjük a Szabályzatunkat, megfelelő intézkedéseket teszünk az Ön tájékoztatása érdekében, összhangban az általunk végrehajtott változások jelentőségével.

A jelen Szabályzat legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Szabályzat tetején megjelenő "utolsó frissítés" dátumának ellenőrzésével láthatja.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Az Ön adataival vagy a jelen adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket szívesen fogadjuk, és írásban kell nekünk címezniük a következő címre: DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, Ciprus vagy e-mailben dataprotection@fxcm.com.
Az Stratos Europe Limited az Ön személyes adatainak adatkezelője.