A külföldi számlák adómegfelelőségéről szóló törvény (FATCA)

Mi az a FATCA

A FATCA a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), azaz a külföldi számlák adómegfelelőségéről szóló törvény rövidítése. A rendelkezést 2010-ben iktatták törvénybe a Hiring Incentives to Restore Employment (a foglalkoztatás visszaállítására irányuló munkaerőfelvételi-ösztönzők, HIRE) törvény részeként.

A FATCA célja, hogy megakadályozza a külföldi számlákkal vagy offshore befektetésekkel rendelkező amerikai állampolgárok vagy rezidensek adócsalását. A FATCA-szabályozás értelmében a külföldi pénzügyi intézményeknek (FFI-k) jelenteniük kell az Egyesült Államok adóhivatalának (IRS) az amerikai adófizetők vagy olyan külföldi szervezetek tulajdonában álló pénzügyi számlákra vonatkozó információkat, amelyekben az amerikai adófizetők jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkeznek.

Hogyan hat a FATCA az FXCM-re és ügyfeleire?

A FATCA-nak való megfelelés érdekében az FXCM-nek regisztrálnia kell saját FFI-it az IRS-nél. Ezen túlmenően a FATCA-szabályok megkövetelik, hogy az FXCM felülvizsgálja a meglévő beszállási és forráslevonási folyamatokat, és fejlessze azokat a szabályoknak való megfelelés érdekében.

A továbbfejlesztett ügyfél-beszerzési folyamat részeként további dokumentációt kérhetnek az FXCM-nél számlával rendelkező ügyfelektől. Például szükség lehet arra, hogy az FXCM adónyomtatványokat (azaz W9/W8-es dokumentumokat) szerezzen be mind az új, mind a meglévő számlatulajdonosoktól az ügyfelek adóilletőségének azonosítása és jelentése érdekében.

Milyen esetekben kell W-9/W8-BEN/W8-BEN-E nyomtatványt benyújtani az FXCM-nek?

Annak megállapításához, hogy adólevonás alkalmazandó-e, az FXCM-nek hitelesítenie kell a számlatulajdonosok illetőségét. Például, ha egy számlát nem amerikai állampolgár vagy nem amerikai bejegyzett gazdasági társaság vezet, az FXCM megkövetelheti a külföldi státusz igazolását, például a W8-BEN vagy W8-BEN-E nyomtatványt a számlához. Hasonlóképpen, ha egy számla tulajdonosa amerikai állampolgár, amerikai illetőségű külföldi személy vagy amerikai üzleti vállalkozás, a számlatulajdonosnak a W9-es vagy azzal egyenértékű nyomtatvány kitöltésével kell igazolnia adóilletőségét.

Honnan fogom tudni, hogy melyik nyomtatványt kell kitöltenem?

Az amerikai állampolgárok vagy vállalatok kitölthetik a W-9 nyomtatványt.A nem amerikai állampolgároknak vagy vállalatoknak szóló utasítások részletesen itt találhatók, és az alábbiakban általánosságban ismertetjük őket az Ön kényelmének érdekében:

  • W-8BEN - nem amerikai magánszemély (kivéve, ha a magánszemély az alábbi besorolás alá tartozik)
  • W-8BEN-E - nem amerikai szervezet (kivéve, ha a szervezet az alábbi besorolás alá tartozik)
  • W-8ECI - nem amerikai személy, aki azt állítja, hogy a jövedelem ténylegesen kapcsolódik az Egyesült Államokban folytatott kereskedelmi vagy üzleti tevékenységhez
  • W-8IMY - nem-USA közvetítő, nem-USA átmenő szervezet vagy nem-USA tröszt
  • W-8EXP - nem-USA kormány, nemzetközi szervezetek, nem-USA kibocsátó központi bankok, nem-USA adómentes szervezetek, nem-USA magánalapítványok, vagy az USA birtokainak kormányai

A fenti vázlat nem teljes körű, és az FXCM nem szavatolja vagy garantálja annak teljességét vagy pontosságát. Az Önre vonatkozó adózási formanyomtatvány kiválasztásához és kitöltéséhez kérjük, forduljon képzett adószakértőhöz.

Az FXCM visszatartja az adót a számlámon?

Az új FATCA-szabályok értelmében a forrásadó levonására kötelezett kifizetések nem tartalmazzák a devizakifizetéseket. Bár a devizaügyletekből származó nyereséget általában bruttó bevételként jelentik az IRS-nek, úgy tűnik, hogy a FATCA-szabályok az Egyesült Államokon belüli forrásokból származó kamatot vagy osztalékot termelni képes ingatlan eladásából vagy elidegenítéséből származó bevételekre vonatkoznak. Az FXCM-nek lehetősége van visszatartani a CFD- befektetések után kapott osztaléknak megfelelő összegeket, a befektetés ajátosságaiktól függően. Érdemes figyelembe venni, hogy ez változhat, amennyiben a FATCA- szabályozások módosulnak vagy átdolgozásra kerülnek. Ha további segítségre van szüksége, forduljon adószakértőhöz.

Mi az a kormányközi megállapodás vagy IGA?

A kormányközi megállapodás (IGA) az Egyesült Államok kormánya és egy ország adóhatósága közötti kétoldalú megállapodás, amely megkönnyíti a FATCA-nak való megfelelést. Több mint 100 ország kötött kormányközi megállapodást az Egyesült Államok kormányával.

  • Az 1. modell IGA-val rendelkező országokban az FFI-k a helyi jogszabályok szerint fognak megfelelni, és jelentést tesznek a helyi adóhatóságnak; a helyi adóhatóság viszont információt cserél az IRS-szel.
  • A 2. modell szerinti IGA-val rendelkező országokban az FFI-k a helyi jogszabályoknak megfelelően megállapodásokat kötnek az IRS-szel, és közvetlenül az IRS-nek tesznek jelentést.

Hol találok további információkat a FATCA-ról?

Az IRS weboldal további információkat kínál a FATCA-megfeleléssel kapcsolatban. Az IGA-kra vonatkozó kiegészítő információkért hivatkozhat az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának weboldalára is.

Közlemény

Hivatkozások: A jelen információ kizárólag hivatkozási célokat szolgál, és az itt szereplő információkra való hagyatkozás nem helyettesíti az ügyvédi vagy más jogi szolgáltatást nyújtó szakember által nyújtott jogi tanácsadást. Konkrét kérdésekkel külső jogtanácsoshoz kell fordulni. Az FXCM nem vállal felelősséget a hibákért, pontatlanságokért vagy kihagyásokért; nem garantálja az ezen anyagokban szereplő információk, szövegek, grafikák, linkek vagy egyéb elemek pontosságát, teljességét. Az FXCM nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget, amely közvetlenül vagy közvetve az itt található információk használatából vagy az ezekre való támaszkodásból eredhet.