Αίτηση Πρόσβασης στο Πρόγραμμα Trader

Παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε την πιο κάτω φόρμα αίτησης προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον FXCM επενδυτικό σας λογαριασμό για το Πρόγραμμα Trader.

Έχετε ήδη έναν FXCM Trading Station λογαριασμό;

  • Παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε την πιο κάτω φόρμα αίτησης.
  • Αν παράσχετε στοιχεία υπάρχοντος FXCM Trading Station λογαριασμού, θα ανοίξουμε έναν νέο MT4 λογαριασμό συναλλαγών εκ μέρους σας. Παρόλα αυτά, θα μπορείτε να συνεχίσετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές either "στο Trading Station" or "στην Trading Station πλατφόρμα" σας, εφόσον χρησιμοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης του MT4 λογαριασμού σας για να πραγματοποιείτε συναλλαγές από την Trading Station.

Έχετε ήδη έναν FXCM MT4 λογαριασμό;

  • Παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε την πιο κάτω φόρμα αίτησης.
  • Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα FXCM MT4 λογαριασμό σας για το Πρόγραμμα Trader, διασφαλίστε πως δεν έχετε ανοικτές θέσεις ώστε να μπορούμε να ρυθμίσουμε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας, αλλιώς ένας νέος MT4 λογαριασμός θα δημιουργηθεί μόλις υποβάλλετε την φόρμα.

Παρακαλούμε σημειώστε:
Μόνο οι ΜΤ4 λογαριασμοί μπορούν να συνδεθούν με την ZuluTrade.

Αν επιθυμείτε να μεταφερθεί το υπόλοιπο του υπάρχοντος λογαριασμού συναλλαγών σας στον νέο ZuluTrade ΜΤ4 λογαριασμό, παρακαλούμε υποβάλλετε αίτημα Μεταφοράς Κεφαλαίων μέσω του MyFXCM.com αφότου λάβετε τις πληροφορίες του νέου σας λογαριασμού συναλλαγών.

Παρακαλουμε ολοκληρωστε την ακολουθη φορμα

Φόρμα Αίτησης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η ZuluTrade είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα που ενεργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών για την FXCM και δεν σχετίζεται με την FXCM. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσίας και δεν είναι υπόλογη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή ενέργειες ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του Παρόχου Υπηρεσιών. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν τον Πάροχο Υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι συναλλαγές θα οδηγήσουν σε κέρδη ή ότι δεν θα οδηγήσουν σε απώλειες.