Ώρες Συναλλαγών

Ποιες είναι οι ώρες συναλλαγών σας;

Οι ώρες συναλλαγών της FXCM διαφέρουν ανά προϊόν. Για το forex, οι συναλλαγές ανοίγουν τις Κυριακές μεταξύ 5:00 μμ ώρα Νέας Υόρκης και 5:15 μμ ώρα Νέας Υόρκης και κλείνουν τις Παρασκευές περίπου στις 4:55 μμ ώρα Νέας Υόρκης. Για τις ώρες συναλλαγών των CFDs, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο πίνακα.


Τελευταία Ενημέρωση 21 Σεπτεμβρίου, 2021

Φίλτρα
Προϊόν Ωρες Συναλλαγων (GMT) Διαστημα Διακοπης (GMT)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η FXCM έχει ως στόχο να ανοίγει και να κλείνει τις αγορές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αναγραφόμενες ώρες συναλλαγών. Ωστόσο, η έλλειψη ρευστότητας στο ή κοντά στο άνοιγμα και στο κλείσιμο οποιουδήποτε προϊόντος CFD μπορεί να εμποδίσει την εκτέλεση και την λήψη της τιμής. Η FXCM μπορεί να καθυστερήσει το άνοιγμα της αγοράς ή να επισπεύσει το κλείσιμό της σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε μία προσπάθεια να προστατεύσει τους πελάτες από τιμές ή εκτελέσεις οι οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τιμής αγοράς.

Όλες οι ώρες είναι GMT.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)