Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την FXCM EU Limited (FXCM EU)

Η FXCM EU είναι η νεώτερη οντότητα του ομίλου FXCM Group, η οποία έχει έδρα στην Κύπρο,
και είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 392/20.

Η FXCM EU θα αρχίσει να δέχεται νέους πελάτες σύντομα!

Ωστόσο, οι υφιστάμενοι πελάτες της Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) που διαμένουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) έχουν μια αποκλειστική ευκαιρία να αιτηθούν λογαριασμό(ούς) προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για την πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Δεκεμβρίου 2020. Θεωρούμε ότι ένας λογαριασμός με την FXCM EU είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσετε όσο το δυνατόν λιγότερη αναστάτωση στις συναλλαγές σας τους μήνες που ακολουθούν.

Αιτηθείτε έναν FXCM EU Ατομικό Λογαριασμό

Αιτηθείτε έναν FXCM EU Εταιρικό Λογαριασμό

Γιατί να ανοίξω λογαριασμό στην FXCM EU;

Οι πελάτες της FXCM EU επωφελούνται από μια σειρά από προστασίες όπως διαχείριση παραπόνων, συστήματα αποζημίωσης και προστασία των χρημάτων πελατών. Επίσης θα εξακολουθούν να ισχύουν οι προστασίες της ESMA, όπως προστασία αρνητικού υπολοίπου, προστασία περιθωρίου κλεισίματος θέσεως, όρια μόχλευσης για το άνοιγμα θέσεων και περιορισμοί μάρκετινγκ.

Μπορώ να παραμείνω στην FXCM LTD;

Οι πελάτες που διαμένουν στην Ευρώπη - εκτός ΗΒ - μπορούν να παραμείνουν στην FXCM LTD για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών που λαμβάνετε θα αλλάξει, καθώς οι εκπρόσωποι της FXCM LTD δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να σας παρουσιάζουν νέα προϊόντα και λειτουργίες, όπως: νέα επενδυτικά προϊόντα, εργαλεία συναλλαγών και αναβαθμίσεις πλατφόρμας. Η έλλειψη πληροφόρησης θα μπορούσε να τοποθετήσει σε μειονεκτική θέση τις επενδυτικές στρατηγικές σας σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά και να αυξήσει την έκθεσή σας στο ρίσκο.

Τι θα αλλάξει αν μεταφέρω τον λογαριασμό μου στην FXCM EU;

 • Τι προστασίες θα έχω με την FXCM EU;
  Η FXCM EU ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) καλύπτει μέχρι το ποσό των 20.000 Ευρώ σε περίπτωση αφερεγγυότητας της FXCM.
 • Θα αλλάξουν τα στοιχεία σύνδεσής μου;
  Όλοι οι κάτοχοι λογαριασμών Trading Station (TS) θα διατηρήσουν τα υφιστάμενα στοιχεία σύνδεσής τους. Οι κάτοχοι λογαριασμών Metatrader 4 (MT4) θα λάβουν νέα στοιχεία σύνδεσης. Θα λάβετε email καλωσορίσματος με τα στοιχεία σύνδεσής σας μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας.
  Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα λάβετε νέους αριθμούς λογαριασμού για τους νέους λογαριασμούς σας, ανεξαρτήτως πλατφόρμας.
 • Θα υπάρξει αντίκτυπο στις ανοιχτές θέσεις μου ή στις εκκρεμείς εντολές μου;
  Οι ανοιχτές θέσεις σας θα κλείσουν στην αρχική ισοτιμία ανοίγματος της θέσης και θα ανοίξει μία ταυτόσημη θέση στον FXCM EU λογαριασμό σας. Όλες οι εκκρεμείς εντολές σας θα μετακινηθούν απρόσκοπτα, διατηρώντας όλα τα επίπεδα stop και limit σας. Το συνολικό τελικό υπόλοιπό σας που υπάρχει στην FXCM LTD θα μεταφερθεί και αυτό στην FXCM EU.
 • Θα υπάρξουν αλλαγές στο επίπεδο της μόχλευσής μου;
  Όχι, οι ίδιες απαιτήσεις μόχλευσης που είχατε στην FXCM LTD θα ισχύουν και στην FXCM EU.
 • Θα εξακολουθήσω να λαμβάνω την ίδια εξυπηρέτηση πελατών και τα ίδια προνόμια για τον λογαριασμό μου;
  Θα εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση σε εξυπηρέτηση πελατών 24/5, στην ίδια λίστα προϊόντων, σε χαμηλά spreads, σε ανώτερη τεχνολογία και στα διάφορα εργαλεία συναλλαγών του FXCM PLUS.
 • Θα διατηρήσω τον introducing broker μου;
  Όχι, ο λογαριασμός σας θα μεταφερθεί σε λογαριασμό ιδιώτη.
 • Πότε θα μεταφερθεί ο λογαριασμός μου;
  H FXCM θα ακολουθήσει ένα χρονοδιάγραμμα με πολλαπλά σαββατοκύριακα για τη δημιουργία των νέων λογαριασμών των πελατών με την FXCM EU. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email στο οποίο θα επιβεβαιώνεται πότε θα μεταφερθεί ο λογαριασμός σας και θα λάβετε επίσης επιβεβαιωτικό email καλωσορίσματος μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας. Δεν θα υπάρξει καμία αναστάτωση στις συναλλαγές σας.
 • Θα υπάρξει αναστάτωση στις συναλλαγές μου;
  Όχι, δεν θα υπάρξει καμία αναστάτωση στις συναλλαγές σας. Όλες οι εκκρεμείς εντολές σας και οι ανοιχτές θέσεις σας θα μεταφερθούν ομαλά διατηρώντας όλα τα stop και limit σας. Οποιαδήποτε κεφάλαιά σας διατηρούνται στην FXCM LTD θα μεταφερθούν και αυτά στην FXCM EU.
 • Θα συνεχίσω να έχω υποστήριξη στη γλώσσα μου;
  Ναι, η υπηρεσία υποστήριξης πελατών που σας παρέχουμε δεν θα επηρεαστεί.

Αιτηθείτε έναν FXCM EU Ατομικό Λογαριασμό

Αιτηθείτε έναν FXCM EU Εταιρικό Λογαριασμό

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)