@

Διαχείριση Ρίσκου

Αφού δοκιμάσετε αρκετά σήματα στο demo λογαριασμό σας μπορεί να εντοπίσετε διάφορα στα οποία θα θέλατε να εγγραφείτε. Ωστόσο, ανάλογα με την αρχική σας κατάθεση μπορεί να μην έχετε το απαραίτητο διαθέσιμο κεφάλαιο ώστε να διατηρήσετε όλες τις θέσεις που ενεργοποιούνται από τις διάφορες εγγραφές σας. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να μειώσετε τη λίστα με τους πάροχους, αλλά πρέπει να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαχείρισης ρίσκου στο λογαριασμό σας. Η ZuluTrade έχει εισάγει διάφορα εργαλεία για να σας βοηθήσει στη διαχείριση του ρίσκου σας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (LOT)

Zulutrade Peer to Peer

Στην επιλογή «ρυθμίσεις» μπορείτε να επιλέξετε:

  • Μέγιστος Αριθμός Ανοιχτών Lots: Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός Lots που επιτρέπεται να είναι ανοικτά ή να είναι σε εκκρεμότητα οποιαδήποτε στιγμή στο λογαριασμό σας.
  • Lots Ανά Πάροχο: Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των lots που μπορεί να ανοίξουν για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή που στέλνεται από το συγκεκριμένο πάροχο.
  • Μέγιστος Αριθμός Lots: Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός των lots που επιτρέπεται σε έναν πάροχο να τοποθετήσει στο λογαριασμό σας.

Margin Call -o- meter

Ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης ρίσκου της ZuluTrade είναι το Margin Call -o- meter. Όταν το διαθέσιμο κεφάλαιό σας γίνει μηδέν τότε θα ενεργοποιηθεί το Margin Call. Αυτό συμβαίνει όταν οι τρέχουσες ζημίες μειώσουν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας σε επίπεδο που είναι χαμηλότερο ή ίσο με το δεσμευμένο κεφάλαιο.

Το Margin Call -o- meter της ZuluTrade έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει εάν οι ρυθμίσεις παραμέτρων που έχετε επιλέξει θέτουν το λογαριασμό σας σε κίνδυνο για margin call. Λαμβάνει υπόψιν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας και το συνολικό αριθμό πιθανόν ανοικτών lots που μπορεί να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή στο λογαριασμό σας. Εάν ο συνολικός αριθμός των επιτρεπτών lots θέτουν το λογαριασμό σας σε κίνδυνο, το Margin Call -o- meter θα γίνει κόκκινο.

Περιορίζοντας τον πιθανό αριθμό ανοικτών θέσεων, μπορείτε να μειώσετε τη πιθανότητα ρευστοποίησης των θέσεών σας πρόωρα και να παρατείνετε έτσι την επενδυτική σας δραστηριότητα στο FX.