Κάνοντας το περίπλοκο
να φαίνεται απλό_

Δωρεάν για τους Επενδυτές της FXCM

Ενισχύστε τις συναλλαγές σας με εύκολη, διαισθητική και δίχως-κώδικα αυτοματοποίηση

Η Capitalise.ai είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Αφήστε την Capitalise.ai να παρακολουθεί τις αγορές για την κατάλληλη στιγμή εισόδου σε συναλλαγή και στην συνέχεια εξέλθετε από την θέση σας, ακριβώς όπως είχατε σχεδιάσει. Λάβετε επίσης ειδοποιήσεις για τις θέσεις σας μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LIVE ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Επιλέξτε από έναν ευρύ κατάλογο δειγμάτων live στρατηγικών ή δημιουργήστε την δική σας αυτοματοποιημένη στρατηγική σε απλά αγγλικά, χωρίς ανάγκη για κώδικα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ CAPITALISE AI

Τεστάρετε την στρατηγική σας σε δοκιμαστικό περιβάλλον για να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση. Κάντε backtest για έλεγχο, στην συνέχεια βάλτε την να τρέχει επαναλαμβανόμενα και απολαύστε 24/7 εκτέλεση αυτοματοποιημένων στρατηγικών.

Capitalise.ai - Test & Automate Your Trading Using Natural Language

03/05/2021

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΛΕΠΤΑ

Ανοίξτε Πραγματικό Λογαριασμό

1.Υποβάλλετε Αίτηση για έναν FXCM Trading Station Λογαριασμό

2.Υποβάλλετε φόρμα Περιορισμένης Εξουσιοδότησης Συναλλαγών για να εξουσιοδοτήσετε την Capitalise.ai να αποστέλλει εντολές στον live λογαριασμό σας

3. Μόλις επεξεργαστεί η Περιορισμένη Εξουσιοδότηση Συναλλαγών, η ομάδα της FXCM θα επικοινωνήσει μαζί σας με περεταίρω οδηγίες προκειμένου να συνδέσετε τον FXCM λογαριασμό σας με τον Capitalise.ai λογαριασμό σας

Έχετε ήδη FXCM λογαριασμό; Απλά υποβάλλετε μία φόρμα Περιορισμένης Εξουσιοδότησης Συναλλαγών για να αποκτήσετε πρόσβαση στις συναλλαγές.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η FXCM είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν σχετίζεται με την Capitalise. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία της Capitalise. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή την προωθητική ενέργεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως τα στιγμιότυπα και οι απεικονίσεις παρουσιάζονται μόνο για τον σκοπό τεχνικής επίδειξης και δεν θα πρέπει καθ' οιονδήποτε τρόπο να εκλαμβάνονται ως σύσταση για οποιονδήποτε τύπο στρατηγικής συναλλαγών και δεν συνιστούν οποιασδήποτε μορφής επενδυτική συμβουλή.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.