Σχεδιάστε Σαν Άνθρωπος_
Πραγματοποιήστε Συναλλαγές Σαν Μηχανή.

H FXCM και η Capitalise φέρνουν τις ΑΙ συναλλαγές σε εσάς. Αυτή η μοναδική συνεργασία σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε την στρατηγική σας, χωρίς κώδικα, απλά πληκτρολογώντας την ιδέα σας. Ενισχύστε τις συναλλαγές σας με εύκολη, διαισθητική & δίχως κώδικα αυτοματοποίηση.

Δωρεάν για τους Επενδυτές της FXCM.

Η Capitalise.ai είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική γλώσσα.


ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σχεδιάστε τις Συναλλαγές Σας
& Πραγματοποιήστε Συναλλαγές Βάσει του Σχεδίου Σας

Δημιουργήστε οποιαδήποτε στρατηγική συναλλαγών χρησιμοποιώντας απλά Αγγλικά. Η Capitalise.ai χρησιμοποιεί ισχυρή τεχνολογία που αυτοματοποιεί την στρατηγική που ορίζετε.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γρήγορα, με Ακρίβεια Και Δίχως Συναισθηματική Επίδραση

Αφήστε την Capitalise.ai
να εκτελέσει το πλάνο σας

Η Capitalise.ai παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα αγοράς, τεχνικούς δείκτες και μακροοικονομικά μεγέθη 24 ώρες/7 ημέρες ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε εσείς.

Εκμεταλλευθείτε οποιαδήποτε ευκαιρία με βελτιστοποιημένη αγοραστική δύναμη.

Ανοίξτε όσες στρατηγικές επιθυμείτε - Μόνο στρατηγικές που ενεργοποιούνται θα χρησιμοποιήσουν την αγοραστική σας δύναμη.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Λάβετε Ενημερωμένες Στρατηγικές Αποφάσεις Βάσει Συγκεντρωτικών Πηγών Δεδομένων

Backtest

Κάντε χρήση ιστορικών δεδομένων για να δείτε ακριβώς πως θα είχε συμπεριφερθεί η στρατηγική σας

Προσομοίωση

Δοκιμάστε τις στρατηγικές σας χωρίς ρίσκο, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Στατιστικά Απόδοσης

Δείτε πλούσια και αναλυτικά στατιστικά κάθε συναλλαγής.

Ταχύτερη Αντίδραση

Προσαρμόστε τις στρατηγικές σας βάσει της απόδοσής τους με το πάτημα ενός κουμπιού

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διατηρήστε τον Έλεγχο – Οπουδήποτε, Οποτεδήποτε

Λάβετε ειδοποιήσεις για τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο στην κινητή σας συσκευή ή στο email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή της Capitalise.ai για να διαχειριστείτε τις θέσεις σας εν κινήσει. Τροποποιήστε, σταματήστε ή αυτοματοποιήστε νέες στρατηγικές συναλλαγών, όλα από το iPhone ή το Android σας.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Εξερευνήστε έναν Μεγάλο Κατάλογο Δειγμάτων Αυτοματοποιημένων Συναλλαγών

Δείτε live στατιστικά απόδοσης διαφορετικών δειγμάτων στρατηγικών. Απλά επιλέξτε αυτά που προτιμάτε με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΛΕΠΤΑ

Ανοίξτε Πραγματικό Λογαριασμό

1.Υποβάλλετε Αίτηση για έναν FXCM Trading Station Λογαριασμό

2.Υποβάλλετε φόρμα Περιορισμένης Εξουσιοδότησης Συναλλαγών για να εξουσιοδοτήσετε την Capitalise.ai να αποστέλλει εντολές στον live λογαριασμό σας

Μόλις επεξεργαστεί η Περιορισμένη Εξουσιοδότηση Συναλλαγών, η ομάδα της FXCM θα επικοινωνήσει μαζί σας με περεταίρω οδηγίες προκειμένου να συνδέσετε τον FXCM λογαριασμό σας με τον Capitalise.ai λογαριασμό σας

Έχετε ήδη έναν FXCM λογαριασμό; Απλά υποβάλετε την φόρμα Περιορισμένης Εξουσιοδότησης Συναλλαγών απευθείας από το MyFXCM για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Capitalise.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η FXCM είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν σχετίζεται με την Capitalise. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία της Capitalise. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή την προωθητική ενέργεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως τα στιγμιότυπα και οι απεικονίσεις παρουσιάζονται μόνο για τον σκοπό τεχνικής επίδειξης και δεν θα πρέπει καθ' οιονδήποτε τρόπο να εκλαμβάνονται ως σύσταση για οποιονδήποτε τύπο στρατηγικής συναλλαγών και δεν συνιστούν οποιασδήποτε μορφής επενδυτική συμβουλή.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Το App Store αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc. Τα Android και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.