Διαθέσιμες Πλατφόρμες

Η FXCM είναι ένας βραβευμένος broker που ειδικεύεται στην παροχή πρόσβασης στην αγορά του forex.

Δύο πλατφόρμες είναι διαθέσιμες για πελάτες που ενδιαφέρονται για συναλλαγές σε Forex και CFDs. Οι MetaTrader 4 (MT4) και Trading Station προσφέρουν μοναδικές λειτουργίες συναλλαγών ενισχυμένες από την ανώτερη τιμολόγηση και εκτέλεση της FXCM.

Οι πλατφόρμες που υποστηρίζονται από την FXCM ανταποκρίνονται στις ανάγκες των traders, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας ή το στυλ συναλλαγών:

Featured Platforms

Trading Station:

Η Trading Station είναι η βασική πλατφόρμα της FXCM και περιλαμβάνει πολλαπλούς τύπους εντολών, προηγμένες εφαρμογές γραφημάτων και μία πλειάδα από προεγκατεστημένους δείκτες. Επιλογές για αυτοματοποιημένες συναλλαγές και ανάπτυξη στρατηγικών είναι διαθέσιμες, με δυνατότητες backtesting και βελτιστοποίησης. Η πρόσβαση στην αγορά μέσω της Trading Station είναι διαθέσιμη μέσω εγκατάστασης, μέσω web ή από συσκευή κινητού.

MetaTrader 4 (MT4):

Η MT4 είναι μια κορυφαία πλατφόρμα, υποστηρίζοντας πρόσβαση στην αγορά συναλλάγματος, στα futures και στα CFDs. Τα διαδραστικά διαγράμματα, οι πολλαπλοί τύποι εντολών και τα προηγμένα στοιχεία ανάλυσης καθιστούν την MT4 μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες για το forex. Με την διαθεσιμότητα 30 ενσωματωμένων δεικτών, επιπροσθέτως των 2.000 ελεύθερων προσαρμοσμένων δεικτών και 700 για αγορά, η MT4 περιλαμβάνει πληθώρα τεχνικών εργαλείων. Η FXCM προσφέρει στους χρήστες της MT4 Virtual Private Server (VPS)1.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Η υπηρεσία του VPS παρέχεται από τρίτους οι οποίοι δεν ανήκουν, ελέγχονται ή λειτουργούν μέσω της FXCM. Ως εκ τούτου, η FXCM δεν εγγυάται υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οι πελάτες δεν υποχρεούνται να υπογράψουν συμβάσεις με τρίτους που η FXCM προσφέρει. Αντιθέτως, σας ενθαρρύνουμε να βρείτε έναν πάροχο VPS που να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας. Επιπροσθέτως, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και περιορισμοί που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας του VPS. Παροτρύνουμε τους υποψήφιους χρήστες να εξετάσουν και να αξιολογήσουν προσεκτικά τους κινδύνους και τους περιορισμούς πριν τη χρήση της υπηρεσίας. Οι παρόντες όροι υπόκεινται σε αλλαγές κατά τη διακριτική ευχέρεια της FXCM.

Οι ακόλουθες πληροφορίες εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε εργαλεία και υπηρεσίες ανάλυσης, Trading Signals, Technical Analysers, και Trading Analytics. Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)