@

Όροι και Προϋποθέσεις

Η τελευταία τροποποίηση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012.

Η FXCM βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παράσχει πληροφορίες, ενημέρωση, εργαλεία, προϊόντα και υπηρεσίες σε όλες τις Ιστοσελίδες της FXCM (ο όρος «Ιστοσελίδες της FXCM» αναφέρεται σε όλες τις ιστοσελίδες της FXCM και στο περιεχόμενό τους). Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ακόμα σημαντικές γνωστοποιήσεις και πληροφορίες που συνδέονται με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση των ιστοσελίδων της FXCM υπόκειται στους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και την FXCM. Η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και άλλων νομικών ειδοποιήσεων και αναφορών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Η χρήση των ιστοσελίδων της FXCM υπάγεται στην ισχύουσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων κάθε ιστοσελίδας της FXCM στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Η FXCM μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων με μια επίσκεψη σε μια από τις ιστοσελίδες της FXCM, κάνοντας κλικ πάνω στην υπερσύνδεση Όροι και Προϋποθέσεις που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί. Η μοναδική ειδοποίηση αλλαγών ή τροποποίηση σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις γίνεται μέσω της δημοσιοποίησης των αναθεωρημένων Όρων και Προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Η FXCM δεν προβαίνει διαφορετικά σε καμία άλλη ειδοποίηση για αλλαγές και τροποποιήσεις.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των συμφωνιών ανάμεσα στο χρήστη και την FXCM, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών πελατών ή λογαριασμού καθώς και άλλων συμφωνιών που αναφέρονται στη χρήση πληροφοριών, περιεχομένου, εργαλείων, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από και μέσω των ιστοσελίδων της FXCM.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ FXCM

Οι ιστοσελίδες της FXCM διατίθενται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εκτός αν υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν διατίθενται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα η διανομή ή χρήση του περιεχομένου αντίκειται στην τοπική νομοθεσία και κανονισμούς. Καμία από τις υπηρεσίες ή επενδύσεις που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της FXCM δεν είναι διαθέσιμες σε πρόσωπα που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα όπου η διάθεση αυτών των υπηρεσιών και επενδύσεων αντιτίθενται στην τοπική νομοθεσία και κανονισμούς.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι να επαληθεύσουν αν οι όροι υπακούουν στην τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας που υπάγονται. Κανένα περιεχόμενο στις ιστοσελίδες της FXCM δεν θα πρέπει να θεωρηθεί παρότρυνση αγοράς, προσφοράς ή πώλησης οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε χώρα όπου η προσφορά, αξίωση, αγορά ή πώληση αποτελεί έκνομη πράξη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου και δικαιοδοσίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι ιστοσελίδες της FXCM δεν έχουν σκοπό την παροχή νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποφασίσει αν η επένδυση, η επενδυτική στρατηγική ή οποιαδήποτε σχετιζόμενη συναλλαγή είναι κατάλληλη βάσει των προσωπικών του επενδυτικών στόχων, οικονομικών συνθηκών και δυνατοτήτων ανάληψης ρίσκου. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τον προσωπικό του νομικό σύμβουλο ή φοροτεχνικό για την κατάστασή του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι ιστοσελίδες της FXCM προστατεύονται από τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, ο χρήστης δεν μπορεί χωρίς την έγγραφη άδεια της FXCM, να αλλάξει, τροποποιήσει, αναπαράγει, διανείμει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, video, ήχου, κωδικών λογισμικού, user interface design ή λογότυπων από την παρούσα ή άλλη ιστοσελίδα της FXCM.

Ο σύνδεσμος παραπομπής σε ιστοσελίδα της FXCM, η ιστοσελίδα του χρήστη καθώς και ο ίδιος ο σύνδεσμος, ενδεχομένως να μην συνιστούν, χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια, ότι η FXCM υιοθετεί, προβάλλει ή συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, οντότητα, υπηρεσία ή προϊόν, και να μην επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων της FXCM εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο κείμενο του συνδέσμου.

Οι ιστοσελίδες της FXCM, εξαιρουμένου του περιεχομένου τρίτων μερών, αποτελούν αποκλειστικό προϊόν συγγραφής της FXCM. Η FXCM διατηρεί το μοναδικό δικαίωμα αναπαραγωγής, προβολής, δημιουργίας παράγωγων προϊόντων ή διανομής. Οι ονομασίες, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σύνολο του περιεχομένου και λογισμικού της παρούσης ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της FXCM ή των δικαιοπαρόχων. Το περιεχόμενο των τρίτων μερών που περιλαμβάνει η παρούσα ιστοσελίδα αναπαράγεται με την άδεια του εκάστοτε κατόχου.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Παρόλο που οι ιστοσελίδες της FXCM, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, κάποια χαρακτηριστικά, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται, παρέχονται ή προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα άτομα ούτε σε όλες τις χώρες, ή μπορεί να μην είναι κατάλληλα για χρήση σε μερικές χώρες. Η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, την παροχή και την ποσότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Οι ιστοσελίδες της FXCM χρησιμοποιούν την υπηρεσία Yahoo! Merchant Solutions ("Merchant Solutions") σε online πληρωμές, διεκπεραιώσεις εντολών, αποστολή εντολών και άλλες εμπορικές συναλλαγές. Η χρέωση πραγματοποιείται τη στιγμή ή μετά από τη συναλλαγή σας. Εάν χρησιμοποιηθεί πιστωτική κάρτα σε μία συναλλαγή, η FXCM μπορεί να λάβει προέγκριση για ένα ποσό μέχρι το ύψος του ποσού της εντολής. Συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε για όλα τα προϊόντα που θα αγοράσετε μέσω του Merchant Solutions, και ότι η FXCM μπορεί να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα για κάθε προϊόν που θα αγοραστεί.

Για να δείτε πως το Yahoo! χειρίζεται τις συναλλαγές, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης (http://smallbusiness.yahoo.com/tos/)

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων είναι τελικές. Οι προμήθειες που χρεώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες δεν επιστρέφονται.

Οι τιμές των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του Merchant Solutions μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, και το Merchant Solutions δεν παρέχει προστασία τιμών ή επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που υπάρξει μείωση της τιμής ή διαφημιστική προσφορά.

Εάν κάποιο προϊόν πάψει να είναι διαθέσιμο μετά από μία συναλλαγή αλλά πριν από την εγκατάσταση, η μοναδική αποζημίωση είναι η επιστροφή χρημάτων. Εάν λόγω τεχνικών προβλημάτων ακυρωθεί ή καθυστερήσει χωρίς λόγο η παράδοση του προϊόντος σας, η μόνη αποζημίωση είναι είτε η αντικατάσταση είτε η επιστροφή χρημάτων του ποσού που καταβλήθηκε, όπως καθορίστηκε από την FXCM.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, προϊόντων και/ή υπηρεσιών) χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι ιστοσελίδες της FXCM μπορεί να περιλαμβάνουν ειδήσεις και πληροφορίες, σχόλια, διαδραστικά εργαλεία, δηλώσεις, αναλύσεις και στοιχεία που αφορούν στην αγορά συναλλάγματος, άλλες χρηματοοικονομικές αγορές και άλλα θέματα.

Μέρος αυτού του περιεχομένου μπορεί να παρέχεται από μη συνδεδεμένες εταιρείες με την FXCM («Περιεχόμενο Τρίτων Μερών»). Η πηγή του Περιεχομένου Τρίτων Μερών προσδιορίζεται εμφανώς και επαρκώς στις ιστοσελίδες της FXCM.

Το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών μπορεί να παρέχεται μέσω framed areas, υπερσύνδεσης στις ιστοσελίδες τρίτων μερών ή απλώς να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα. Το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών προστατεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο για την πνευματική ιδιοκτησία και τις διεθνείς συνθήκες, ενώ κάτοχός του είναι το Τρίτο Μέρος και η άδεια χρήσης παρέχεται από τον πάροχο του Τρίτου Μέρος.

Η FXCM δεν υιοθετεί ούτε εγκρίνει άμεσα ή έμμεσα το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους. Οι πάροχοι του Περιεχομένου Τρίτου Μέρους δεν υιοθετούν ή εγκρίνουν άμεσα ή έμμεσα το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους ούτε το περιεχόμενο θα πρέπει να ερμηνεύεται ως νομική, φορολογική ή επενδυτική συμβουλή.

Ενώ η FXCM καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παράσχει έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών, ούτε η FXCM ούτε οι πάροχοι Περιεχομένου Τρίτων Μερών εγγυώνται την εγκυρότητα, την επικαιροποίηση, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα των πληροφοριών και δεν ευθύνονται ούτε είναι υπόλογοι για το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων, προϊόντων ή άλλου υλικού που διατίθεται από τις ιστοσελίδες τρίτων μερών. Το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και η FXCM και οι πάροχοι του Περιεχομένου Τρίτων Μερών αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Θα χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών με δική σας ευθύνη. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ή ΜΗ-ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αν και η FXCM καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες και το περιεχόμενο εκτίθενται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και παρέχονται για αποκλειστικό σκοπό παροχής βοήθειας στους traders για τη λήψη ανεξάρτητων επενδυτικών αποφάσεων. Η FXCM έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ωστόσο, η FXCM δεν εγγυάται την εγκυρότητά τους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει άμεσα ή έμμεσα από το περιεχόμενο ή την ανικανότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία μεταβίβασης ή λήψης οδηγιών ή ειδοποιήσεων που αποστέλλονται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας.

Το σύνολο του περιεχομένου στις ιστοσελίδες της FXCM εμφανίζεται αποκλειστικά με την ημερομηνία δημοσίευσης ή υπόδειξης και μπορεί να αντικατασταθεί από επακόλουθες εξελίξεις στις αγορές ή για άλλους λόγους. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της προσωρινής μνήμης του browser του ώστε να διασφαλίσει τη λήψη των πιο πρόσφατων πληροφοριών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Δεδομένου ότι όλοι οι servers έχουν περιορισμένη χωρητικότητα και χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, ο χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες της FXCM με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία ή υπερφόρτωση σε κάθε server της FXCM ή σε όποιο δίκτυο συνδέεται με κάποιο server της FXCM. Μη χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της FXCM με τρόπο που μπορεί να παρακωλύσει τη χρήση των ιστοσελίδων της FXCM από άλλο χρήστη.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η ιστοσελίδα της FXCM μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από άλλους παρόχους. Η FXCM δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι υπερσυνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά ως παραπομπή και η FXCM αποποιείται όλες τις ευθύνες που απορρέουν από το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων μερών.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η FXCM ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΙΝΙΣΣΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ FXCM, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ FXCM ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» ΚΑΙ Η FXCM ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ.

Η FXCM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ FXCM ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΚΡΙΒΗΣ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΕΠΙΣΗΣ Η FXCM ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ Ή ΟΤΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ FXCM ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η FXCM, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ TRADING Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ FXCM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ). ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η FXCM ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ.

ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η FXCM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ FXCM. ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ), ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΩΝ, ΛΗΣΤΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, ΣΕΙΣΜΟΥ Ή ΆΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ), ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

ΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΧΩΡΑ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ως προϋπόθεση της χρήσης των ιστοσελίδων της FXCM, συμφωνείτε να προστατεύετε την FXCM και τους παρόχους Περιεχομένου Τρίτων Μερών από τυχόν ζημίες από και ενάντια σε όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα)συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων) που προκύπτουν από τη χρήση των ιστοσελίδων της FXCM ή από την παραβίαση αυτών των Όρων.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι υποχρέωση του χρήστη να διατηρεί μυστικούς τους αριθμούς λογαριασμού της FXCM και τους κωδικούς πρόσβασης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε οδηγία ή επικοινωνία μεταφερθεί σε εσάς ή για λογαριασμό σας μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας της FXCM γίνεται με δική σας ανάληψη ρίσκου. Εξουσιοδοτείτε την FXCM να βασίζεται και να ενεργεί και να λειτουργεί ως πλήρως εξουσιοδοτημένη από εσάς και δεσμευμένη σε εσάς, για οποιαδήποτε οδηγία δίνεται στην FXCM ή η FXCM εκτιμά ότι δόθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας από οποιονδήποτε πράκτορα ή διαμεσολαβητή που η FXCM θεωρεί καλή τη πίστη ότι εξουσιοδοτήθηκε αμιγώς από εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η FXCM εξουσιοδοτείται να βασίζεται στον αριθμό λογαριασμού σας και/ή τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίησή σας και συμφωνείτε ότι δεν θα παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε κάποιον που δεν εξουσιοδοτείται από εσάς.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς αιτιολογία και χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Αν για κάποιο λόγο κάποια διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κρίνεται άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα εφαρμοστεί στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η εφαρμογή τους διέπονται από τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση κανόνων δικαίου και θα πρέπει να ισχύουν προς όφελος των διαδόχων εταιρειών και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της FXCM, όπως προκύπτουν ως αποτέλεσμα εξαγοράς, συγχώνευσης, ή αλλιώς. Το παρόν καθεστώς ισχύει ανεξαρτήτως αν ο τόπος κατοικίας σας/οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας με την FXCM βρίσκεται/πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη ή αλλού. Με εξαίρεση την υπαγωγή ενδεχόμενης διένεξης σε ρήτρα διαιτησίας, συμφωνείτε ότι υποβάλλεστε αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών και πολιτειακών δικαστηρίων που εδρεύουν στην πόλη και την πολιτεία της Νέας Υόρκης, ΝΥ και με το παρόν παραιτήστε από οποιαδήποτε ένσταση που αφορά στην τοποθεσία των δικαστηρίων. Όμως, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτα στο παρόν δεν εμποδίζει την FXCM από το να φέρει οποιεσδήποτε ενέργειες ενώπιον των δικαστηρίων άλλης δικαιοδοσίας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ FXCM

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOREX CAPITAL LIMITED ("FXCM LTD") ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΕΦΕΞΗΣ "FXCM") ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (όπως προσδιορίζεται παρακάτω) ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ("EULA"). Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ FXCM. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ/ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ FXCM. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΥΤΕ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ.

  • Λογισμικό Ο όρος λογισμικό περιγράφει τις πλατφόρμες και τα API της FXCM, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της Trading Station, καθώς και του συνόλου του περιεχομένου που προέρχεται από το λογισμικό, όπως αναβαθμίσεις ή διορθωτικές παρεμβάσεις όπως παρέχονται από την FXCM, καθώς και του συνοδευόμενου υλικού, αρχείων, μέσων επικοινωνίας, εγχειριδίων χρήσης, οδηγών προγραμματισμού, σημάτων, μηνυμάτων, alerts και άλλων εγγράφων που παρέχονται σε εσάς από την FXCM ή διαδίδονται με άλλον τρόπο από την FXCM.

  • Άδεια. Ο όρος άδεια περιγράφει το περιορισμένο, ανακλητό, μη αδειοδοτούμενο σε τρίτους, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού που σας παραχωρήθηκε.

 2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ.
  Η FXCM σας παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης, χρήσης, πρόσβασης, προβολής και λειτουργίας του λογισμικού σε κάθε υπολογιστή ή συμβατή κινητή συσκευή που κατέχετε ή ελέγχετε για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εκτός αν υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ εσάς και της FXCM και υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της σύμβασης παραχώρησης.

 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
  Δεν επιτρέπεται να μισθώσετε, να προχωρήσετε σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), να δανείσετε, να πουλήσετε, να αναδιανείμετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναμεταδόσετε, να εκμισθώσετε ή να εκμεταλλευτείτε με όποιον τρόπο το λογισμικό και το κείμενο του λογισμικού, τα γραφικά, την εικόνα, τον ήχο, τους κωδικούς, την εφαρμογή User Interface Design ή τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε (εκτός αν δίνεται η δυνατότητα από την παρούσα σύμβαση παραχώρησης), να ανασυντάξετε, να αντιστρέψετε, να αποσυναρμολογήσετε, να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσπέλασης του πηγαίου κωδικού, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του λογισμικού, αναβαθμίσεις που αφορούν στο σύνολο του λογισμικού ή σε μέρος αυτού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των κειμένων, γραφικών, ήχου, εικόνας, κωδικών, εφαρμογής User Interface Design και κωδικών πρόσβασης. Οι παραπάνω πράξεις συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων της FXCM. Οι αναβαθμίσεις που αντικαθιστούν ή επικαιροποιούν την αρχική έκδοση του λογισμικού και παραχωρούνται από την FXCM διέπονται από τους όρους της συμφωνίας παραχώρησης εκτός αν συνοδεύονται από ξεχωριστή άδεια παραχώρησης και διέπονται από τους όρους αυτής. Στόχος αυτού του λογισμικού δεν είναι η αναδιανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή χώρα όπου αυτή η αναδιανομή ή χρήση αντιβαίνει την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να επαληθεύσετε αν οι όροι της συμφωνίας παραχώρησης υπακούουν στην τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία γίνεται χρήση του λογισμικού. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να παραχωρήσετε άδεια χρήσης του λογισμικού σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο, για έκνομους και μη επιτρεπόμενους σκοπούς. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς μέσω του λογισμικού αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της FXCM και όπου αυτό επισημαίνεται, των τρίτων μερών, πωλητών, δικαιοπαρόχων και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Η παρούσα σύμβαση δεν σας παρέχει κανένα αποκλειστικό δικαίωμα στο λογισμικό και στις πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς μέσω του λογισμικού.

 4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ.
  Όρος της παρούσας σύμβασης είναι ότι κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η εγκατάσταση και/ή χρήση του λογισμικού σας αφήνει εκτεθειμένο σε κινδύνους που σχετίζονται με την εγκατάσταση και/ή χρήση του λογισμικού που μπορεί να μην είναι συμβατή με τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας. Με το παρόν συμφωνείτε να αποδεχτείτε τους παραπάνω κινδύνους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ζημίες ή βλάβες του λειτουγικού, του λογισμικού, των γραμμών επικοινωνίας ή των συστημάτων και/ή άλλου εξοπλισμού του υπολογιστή. Η FXCM δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τους προαναφερθέντες κινδύνους και συμφωνείτε να προστατεύσετε, να υπερασπιστείτε και να διασφαλίσετε την FXCM από τυχόν ζημίες, ευθύνες, απώλειες, κόστος και χρεώσεις που μπορεί να προέλθουν από τους παραπάνω κινδύνους.

 5. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Συμφωνείτε ότι η FXCM μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τεχνικά στοιχεία και σχετικές πληροφορίες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, λογισμικό του συστήματος και των εφαρμογών και τα περιφερειακά, τα οποία συλλέγονται περιοδικά για τη διευκόλυνση της παροχής ενημερώσεων Λογισμικού, την υποστήριξη προϊόντων και άλλων υπηρεσιών προς εσάς (εάν υπάρχουν) σχετικές με αυτό το EULA.

 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
  Η χρήση του λογισμικού επιτρέπει τη σύνδεση με το περιεχόμενο τρίτων μερών. Τα τρίτα μέρη δεν υπόκεινται στον έλεγχο της FXCM και η FXCM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών, τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες τρίτων μερών ή τις αλλαγές και αναβαθμίσεις των ιστοσελίδων τρίτων μερών. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου της ιστοσελίδας τρίτου μέρους από την FXCM. Οι πληροφορίες τρίτων όπως μεταδίδονται στο λογισμικό δύναται να χρειάζονται πρόσθετη έγκριση κατόπιν απαίτησης του πωλητή ή του τρίτου μέρους που τις παρέχει. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αίτηση και παραλαβή έγγραφης έγκρισης από το τρίτο μέρος και για την πληρωμή συνδρομής ή άλλων απαραίτητων χρεώσεων.

 7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Η άδεια που σας παραχωρήθηκε μέσω της παρούσας σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού (EULA) μπορεί να τερματιστεί από την FXCM άμεσα και χωρίς πρότερη προειδοποίηση, με ή χωρίς αιτία. Η FXCM έχει το δικαίωμα να παύσει το σύνολο των δικαιωμάτων σας όπως απορρέουν από την παρούσα σύμβαση χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης όρου/όρων της παρούσας EULA. Κατά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του λογισμικού και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού, πλήρως ή μερικώς. Αναγνωρίζετε ότι πληροφορίες παρέχονται από τρίτα μέρη κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την FXCM. Αν για οιονδήποτε λόγο λυθεί η συνεργασία της FXCM και του τρίτου μέρους (πάροχος), η FXCM θα παύσει την παροχή των πληροφοριών και του λογισμικού άμεσα και χωρίς προειδοποίηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 10 η FXCM ή ο πωλητής ή ο πάροχος πληροφοριών με τον οποίο έχει συνάψει συμφωνία η FXCM δεν αναλαμβάνουν ουδεμία ευθύνη απέναντι σας που συνδέεται με τη λύση της συμφωνίας και την παύση της παραχώρησης.

 8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  Αναγνωρίζετε ότι το λογισμικό αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της FXCM και προστατεύεται από τη σχετική νομοθεσία. Επίσης αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι του λογισμικού αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της FXCM και των τρίτων μερών, δικαιοπαρόχων, όπου αυτό βρίσκει εφαρμογή και δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί αυτού εκτός αν διατυπώνεται σαφώς σε ξεχωριστή της παρούσης έγγραφη συμφωνία. Συμφωνείτε να μην θίξετε τα δικαιώματα της FXCM ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους (δικαιοπαρόχου) και να μην επιχειρήσετε να διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα επί του λογισμικού εκτός αυτών που περιλαμβάνει η σύμβαση παραχώρησης.

 9. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ:
  Η FXCM ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΙΝΙΣΣΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» ΚΑΙ Η FXCM ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ. Η FXCM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΚΡΙΒΗΣ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΕΠΙΣΗΣ Η FXCM ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ Ή ΟΤΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FXCM Ή ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η FXCM ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Ή ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ Ή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

 10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ:
  ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η FXCM, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ («ΑΠΩΛΕΙΕΣ»), ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ (ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η FXCM, Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΒΛΑΒΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η FXCM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ FXCM. ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ), ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΩΝ, ΛΗΣΤΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, ΣΕΙΣΜΟΥ Ή ΆΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ), ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η FXCM ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ FXCM. Η FXCM ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.
  Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η παρούσα σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού (EULA) και η εφαρμογή της διέπεται από τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη σύγκρουση κανόνων δικαίου και θα πρέπει να ισχύει προς όφελος των διαδόχων εταιρειών και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της FXCM, όπως προκύπτουν ως αποτέλεσμα εξαγοράς, συχγώνευσης, ή αλλιώς. Το παρόν καθεστώς ισχύει ανεξαρτήτως αν ο τόπος κατοικίας σας/οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας με την FXCM βρίσκεται/πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη ή αλλού. Με εξαίρεση την υπαγωγή ενδεχόμενης διένεξης σε ρήτρα διαιτησίας, συμφωνείτε ότι υποβάλλεστε αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών και πολιτειακών δικαστηρίων που εδρεύουν στην πόλη και την πολιτεία της Νέας Υόρκης, ΝΥ και με το παρόν παραιτήστε από οποιαδήποτε ένσταση που αφορά στην τοποθεσία των δικαστηρίων. Όμως, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτα στο παρόν δεν εμποδίζει την FXCM από το να φέρει οποιεσδήποτε ενέργειες ενώπιον των δικαστηρίων άλλης δικαιοδοσίας. Αν για οποιαδήποτε λόγο κάποιο αρμόδιο δικαστήριο κρίνει οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα αυτών ότι είναι ανεφάρμοστη, το υπόλοιπο αυτής της Σύμβασης Παραχώρησης Άδειας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.

 12. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
  Όποια μετάφραση της παρούσας Άδειας Χρήσης έχει γίνει λόγω τοπικών απαιτήσεων. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Αγγλικής και τυχόν μη Αγγλικής έκδοσης, η Αγγλική έκδοση της Άδειας αυτής θα υπερισχύει, στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας.

 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EULA.
  H FXCM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης Λογισμικού (EULA) ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση δημοσιεύοντας τις αλλαγές αυτές στο site www.fxcm.gr. Είστε υπεύθυνος να εξετάζετε τακτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις αυτές για τυχόν τροποποιήσεις και συμφωνείτε ότι τους αποδέχεστε.