@

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Εσωτερικός Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Forex Capital Markets Limited, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνεργαζόμενων εταιρειών, δεσμεύεται για τη μέγιστη διασφάλιση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Η FXCM Ltd. είναι ευρέως γνωστή για την αμεροληψία της, την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, γνωρίσματα που αποτελούν το πολυτιμότερο κεκτημένο της εταιρείας. Αναγνωρίζουμε ότι η εταιρική μας υπόληψη στηρίζεται στην τήρηση των ύψιστων κανόνων ηθικής συμπεριφοράς και επαγγελματισμού από τους υπαλλήλους μας κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η επιτυχημένη πορεία μας.

Ο Κώδικας Λειτουργίας και Επιχειρηματικής Ηθικής των Υπαλλήλων μας (εφεξής ο «Κώδικας») περιλαμβάνει μια σύνοψη των κοινών προτύπων ηθικής για την Εταιρεία, τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους της. Ο Κώδικας έχει καταρτιστεί με στόχο την προώθηση των αξιών και των αρχών που υιοθετεί, αποτρέποντας την παραβίασή τους. Ο Κώδικας είναι σημαντικός καθώς επιβεβαιώνει ότι οι υπάλληλοι-και κατ' επέκταση το κοινό-γνωρίζουν τα πρότυπα ηθικής και συμπεριφοράς που έχουμε θέσει για τη λειτουργία της Εταιρείας. Όλοι οι υπάλληλοι έχουν προσωπική ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα και η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτόν μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες, που περιλαμβάνουν απόλυση και αναφορά στις αρμόδιες κρατικές αρχές και σε άλλες κανονιστικές αρχές, κατά περίπτωση. Αναφορικά με πρότυπα λειτουργίας που δεν επισημαίνονται ρητώς στον Κώδικα, οι υπάλληλοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τους ανωτέρους τους ή κάποιον αρμόδιο εκπρόσωπο του Νομικού Τμήματος ή του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αν και ουσιαστικά είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη σωστή κρίση και για τις πρέπουσες πράξεις που συμβαδίζουν με την ηθική, τις αρχές και τις αξίες που περιλαμβάνει ο Κώδικας.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αντικειμενικός στόχος της FXCM είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να μεγιστοποιεί τις ικανότητές τους στο trading συναλλάγματος. Πέραν των αντικειμενικών στόχων, η Εταιρεία θέτει τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές αρχές πάνω από την κερδοφορία της. Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, θα πρέπει πάντοτε να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Η Forex Capital Markets Limited είναι εγγεγραμμένη και υπάγεται στον έλεγχο της Βρετανικής Αρχής FCA (Financial Conduct Authority) στο Λονδίνο με registration number (αριθμός καταχώρησης) 217689. Η έναρξη υπαγωγής της στη συγκεκριμένη κανονιστική αρχή (FCA) είναι η 27η Μαΐου 2003.

Οι θυγατρικές εταιρείες της FXCM LTD είναι κάτοχοι της άδειας Australian Financial Services Licence (Registration number 309763) που παρέχεται από την Australian Securities and Investment Commission (ASIC), (registration number 121934432). Στο Παρίσι, η FXCM France είναι εγγεγραμμένη στην Autorite de Controle Prudentiel (ACP).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η FXCM συνειδητοποιεί ότι η επιτυχία μας βασίζεται στη φήμη της Εταιρείας για ακεραιότητα, μαζί με την σιγουριά και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει αυτή η φήμη. Σεβόμαστε τις ανάγκες των πελατών, τιμούμε τις δεσμεύσεις μας και δίνουμε υποσχέσεις μόνο για ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

Ένα γενικό αίτημα που αφορά τις εταιρείες που ελέγχονται από το FCA είναι να μην παραπλανούν το επενδυτικό κοινό. Η FXCM πιστεύει ότι η επιτακτική ανάγκη για ακριβολογία δεν προέρχεται μόνο από την αυστηρότητα των νόμων. Φιλοσοφία μας είναι να αυξήσουμε την προστασία του πελάτη. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε, μέσω του διαφημιστικού υλικού και της καθημερινής επικοινωνίας που έχουμε με τους πελάτες μας να υπάρχει ειλικρίνεια. Ακριβής και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να πάρει έξυπνες αποφάσεις και γι' αυτό το λόγο οι δηλώσεις μας είναι σχεδιασμένες στο να μην μπερδεύουν ή παραπλανούν τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

Η FXCM δεσμεύεται στο να συμπεριφέρεται στους πελάτες της με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα ήθελε να συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι προς αυτήν. Εφαρμόζουμε αυτή την προσέγγιση, χωρίς καμία διάκριση, από τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή μέχρι τον επενδυτή με το μικρότερο κεφάλαιο.

Ανταγωνιζόμαστε δυναμικά, προάγοντας τα ευρύτερά μας συμφέροντα, δίκαια, ηθικά και με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με το εφαρμοστέο δίκαιο και κανονισμούς καθώς και με τις αξίες και αρχές που ενσωματώνονται στον παρόντα Κώδικα.

Η επιτυχία μας οφείλεται στον ειλικρινή επαγγελματικό ανταγωνισμό. Δεν αναζητούμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα από ανήθικες και παράνομες πρακτικές. Συμπεριφερόμαστε δίκαια στους πελάτες μας και φυσικά σε όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους. Είμαστε ενάντια στο να επωφεληθούμε από οποιονδήποτε μέσω της χειραγώγησης, της απόκρυψης, της κατάχρησης απόρρητων πληροφοριών, της παραποίησης στοιχείων ή μέσω οποιασδήποτε άλλης αθέμιτης πρακτικής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η FXCM διαχρονικά ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις και τις ευθύνες απέναντι στους πελάτες της, τους υπαλλήλους, τους παρόχους υπηρεσιών, τις κυβερνητικές αρχές, τους ελεγκτικούς φορείς, άλλες εταιρείες, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες μας να τους παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τους προσφέρουμε ένα επενδυτικό περιβάλλον που είναι γρήγορο, αξιόπιστο, εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείο σε ότι έχει να κάνει με τιμές και ποιότητα. Στους εργαζόμενους της εταιρείας προσφέρουμε ανταγωνιστικές θέσεις σε ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον καθώς και ίσες ευκαιρίες σε όλους για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Με τους παρόχους των υπηρεσιών μας διατηρούμε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, προάγοντας τις αρχές του παρόντος Κώδικα. Προσπαθούμε να υπακούμε σε όλους τους σχετικούς νόμους, κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα θεμιτής επιχειρηματικής πρακτικής απέναντι σε κάθε ελεγκτικό φορέα. Δεν θυσιάζουμε για χάρη του κέρδους τη συμμόρφωσή μας με τους νόμους και τους κανονισμούς. Αντίθετα προσφέρουμε στις αρχές και τους ελεγκτικούς φορείς τη βοήθεια και τη συνεργασία μας υπό τον κοινό στόχο προστασίας του επενδυτή. Με άλλες εταιρείες, έχουμε δεσμευτεί για την τήρηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και ανταγωνιζόμαστε στη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών ανώτατου επιπέδου. Βοηθάμε στην αντικειμενική και με ακρίβεια ενημερωτική (δημοσιογραφική) κάλυψη της εταιρείας από τα μέσα ενημέρωσης. Ως μέλος της κοινωνίας ευρύτερα, παρέχουμε τη στήριξή μας σε πολλούς οργανισμούς και ιδρύματα κοινωνικών, κοινωφελών, εκπαιδευτικών, ανθρωπιστικών και πολιτιστικών σκοπών. Δεσμευόμαστε να παραμείνουμε στην κοινωνία μια υπεύθυνη εταιρεία που τηρεί τους νόμους.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η FXCM καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε χρόνο, χρήμα, ενέργεια για να παρέχει τα πιο αξιόλογα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των οποίων έχουμε κερδίσει την ευρεία αναγνώριση ως μια κορυφαία εταιρεία στην online αγορά συναλλάγματος. Ο όγκος συναλλαγών μας είναι σχεδόν ασυναγώνιστος στη βιομηχανία και μας επιτρέπει να χτίσουμε ισχυρές σχέσεις με πολλούς από τους μεγαλύτερους παρόχους ρευστότητας στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων τραπεζών, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και άλλων market makers.

Επενδύουμε τόσο στην καινοτομία όσο και στην εμπειρία του προσωπικού μας. Τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι διαθέτουν πλούσια εμπειρία στην αγορά συναλλάγματος και πολλοί έχουν εμπλακεί ως πρωτοπόροι στις online συναλλαγές συναλλάγματος από την απαρχή της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Είμαστε απόλυτα καταρτισμένοι στον τομέα μας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η αξιοπιστία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της FXCM και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε. Η Εταιρεία σας προσφέρει 24ωρη υποστήριξη - 5 ημέρες την εβδομάδα και τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων, το dealing desk, την υποστήριξη πελατών, και την τεχνική υποστήριξη. Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι σκοπός μας είναι να μπορούν να βασίζονται σε μας και έτσι είναι ελεύθεροι να έχουν καθαρό μυαλό για τις επενδυτικές τους κινήσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η FXCM αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα όλων των σχετικών νόμων, κανονισμών, ρυθμίσεων και πολιτικών που διέπουν την εκάστοτε χώρα και συμβαδίζει με αυτά. Είμαστε δεσμευμένοι σε μια αυστηρά πειθαρχημένη διοίκηση, με ελέγχους πρώτης κατηγορίας και σε περιβάλλον συμμόρφωσης. . Η FXCM LTD ως εγγεγραμμένο μέλος του FCA είναι υποχρεωμένη να τηρεί πιστά τους κανονισμούς που θέτονται, π.χ. επάρκεια κεφαλαίου ή προϋποθέσεις οικονομικών πόρων. Επίσης, απαιτείται να υποβάλλουμε οικονομικές αναφορές σε συνεχή βάση στους ρυθμιστές μας, τόσο στους εγχώριους όσο και στο εξωτερικό. Αυτά τα πρότυπα επιβάλλονται αυστηρά από το FCA και διατηρούν το δικαίωμα της υποβολής προστίμων και/ή τον τερματισμό της λειτουργίας μιας εταιρείας σε περίπτωση παραβίασης αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα χρήματα των πελατών που κατατίθενται από κατηγοριοποιημένους Ιδιώτες πελάτες θα τοποθετούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στην FXCM Ltd σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα χρήματα πελατών του FCA.

DUE DILIGENCE

Η FXCM τηρεί πρακτικές due diligence ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τους πελάτες της και να πραγματοποιεί συναλλαγές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και ρυθμιστικές διατάξεις. Η FXCM έχει υιοθετήσει ένα Πρόγραμμα Αναγνώρισης Πελατών, επίσης γνωστό ως Πολιτική «Μάθε τον Πελάτη σου», όπου έχουν καταγραφεί οι πρακτικές μας ώστε να αποκτήσουμε, πιστοποιήσουμε και καταγράψουμε πληροφορίες που θα μας οδηγήσουν να αναγνωρίσουμε με ακρίβεια κάθε άτομο που ανοίγει λογαριασμό με εμάς. Όλοι οι υπάλληλοι μας απαιτείται να συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα Αναγνώρισης Πελατών και τις πολιτικές και διαδικασίες «Μάθε τον Πελάτη σου».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είναι πολιτική της FXCM οι πληροφορίες στις μεταξύ μας επικοινωνίες να είναι πλήρεις, δίκαιες, ακριβείς, πρόσφατες και κατανοητές. Αυτή η πολιτική ισχύει για επικοινωνία με κρατικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα, εργαζόμενους, πελάτες και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στις διαδικασίες κοινοποίησης πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων βαθμίδων διοίκησης) είναι υπεύθυνοι για να συμπεριφέρονται με συνέπεια σε σχέση με αυτή την πολιτική. Συγκεκριμένα, αυτά τα άτομα είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν τις ισχύουσες απαιτήσεις κοινοποίησης και απαγορεύεται εν γνώσει τους να παρερμηνεύουν, παραλείπουν, αφαιρούν ή να οδηγούν άλλους στο να παρερμηνεύσουν ή να παραλείψουν σημαντικά στοιχεία σε τρίτους, εντός ή και εκτός της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων ελεγκτών μας. Αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται ως επιβλέποντες στην διαδικασία κοινοποίησης έχουν την υποχρέωση να εκτελούν τα καθήκοντα τους με την δέουσα προσοχή.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Η FXCM καταγράφει με ολοκληρωμένο, σαφή και έγκαιρο τρόπο, όλες τις συναλλαγές και τις υποχρεώσεις των λογαριασμών των πελατών μας. Διατηρούμε συστήματα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων που είναι σχεδιασμένα να εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αρτιότητα των καταγεγραμμένων στοιχείων των λογαριασμών των πελατών μας, και των αναφορών που εκδίδουν. Διατηρούμε εγγραφές στοιχείων για όση περίοδο είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ρυθμιστικές διατάξεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η FXCM είναι δεσμευμένη σε ένα ανεξάρτητο, εύρωστο εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό έλεγχο, ο οποίος συμπληρώνει τις λειτουργικές μας διαδικασίες και μας βοηθάει στην αναγνώριση και προσαγόρευση οποιουδήποτε θέματος σχετικού με οικονομικούς ή εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους. Η διοίκηση συνεργάζεται πλήρως με τις ελεγκτικές αρχές για την επίτευξη και εφαρμογή λύσεων με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η FXCM διατηρεί τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ελέγχει και να παρακολουθεί τη μεταφορά εμπιστευτικών και προσωπικών δεδομένων μέσα στην Εταιρία, και όσο είναι εφικτό, εκτός της Εταιρίας, έχοντας ως βάση την προϋπόθεση της γνώσηςΔεν αποκαλύπτουμε σκόπιμα σε κοινή θέα, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την επιχείρησή μας, με τους πελάτες μας ή τους υπαλλήλους μας, εκτός εάν αφορούν υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ή μετά από αίτημα των πελατών μας, ή εάν απαιτείται από το νόμο.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η FXCM προσπαθεί να διατηρεί έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τους πελάτες μας, αλλά και με άλλους, βασισμένο σε αμοιβαίο σεβασμό, εντιμότητα και επαγγελματισμό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η FXCM συμβουλεύει τους πελάτες να επενδύσουν συνειδητά, πειθαρχημένα και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον κίνδυνο. Από την πλευρά μας, καθοδηγούμαστε από την αρχή της τήρησης δεδομένων στα κατάλληλα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια, καθώς επίσης και από τα όργανα, τις διαδικασίες και τις διευθυντικές εγκρίσεις για να επιτηρήσουμε, να ελέγξουμε και να διαχειριστούμε τους κινδύνους στους οποίους τυχόν εκτιθόμαστε.

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία με την οποία άτομα ή εταιρίες προσπαθούν να αποκρύψουν την προέλευση και την ιδιοκτησία "παράνομων" χρημάτων προερχόμενα από απάτες, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών ή άλλου είδους έγκλημα. Το ξέπλυμα χρήματος αφορά επίσης νομίμως προερχόμενα ποσά που προορίζονται για να ενισχύσουν τρομοκρατικές ενέργειες. Διάφορα οικονομικά προϊόντα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την αγορά συναλλάγματος, μπορεί να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Γι' αυτό είμαστε κατηγορηματικοί στο να μην επιτρέπουμε η Εταιρεία να εμπλακεί ως ενδιάμεσος σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Το ξέπλυμα χρήματος θεωρείται ποινικό αδίκημα και οποιοσδήποτε δράστης ή συνεργός υπάγεται σε σημαντικές ποινικές και αστικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης και της χρέωσης προστίμων.

Η FXCM για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς σχετικών με το ξέπλυμα χρήματος, έχει εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες στο να εντοπίζει, αποτρέπει και να αναφέρει περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος ή άλλες ύποπτες κινήσεις.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Παρόλο που αυτός ο Κώδικας δε δημιουργεί νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις στην FXCM, ούτε παρέχει νομικά δικαιώματα στους υπαλλήλους μας ή σε άλλους, εξετάζουμε ενεργά τις προηγούμενες επιδόσεις μας και προσπαθούμε να συμμορφωθούμε με τις αρχές και τις αξίες που περιλαμβάνονται στο παρόν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ FXCM ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ

Στόχος της FXCM είναι η δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου επαγγελματικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση, πρόοδο και παραμονή ικανών εργαζομένων. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, φύλου, σεξουαλικών επιλογών, θρησκείας, ηλικίας, κινητικών προβλημάτων, ασθένειας ή εγκυμοσύνης. Δεν ανεχόμαστε οποιασδήποτε μορφής ανήθικη διάκριση, παρενόχληση ή πράξη ανταπόδοσης. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να συμβουλεύονται το σχετικό Εγχειρίδιο για τους Υπαλλήλους που περιλαμβάνει το σύνολο των τρόπων παρενόχλησης και τις διαδικασίες αναφοράς τους.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Η FXCM προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύστημα επιβράβευσης με περιοδικές διαδικασίες αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τους την προσωπική συνδρομή κάθε υπαλλήλου στις συνολικές προσπάθειες της Εταιρείας καθώς και την συμμόρφωσή του με τις αρχές και τις αξίες που ορίζει ο Κώδικας. Οι συνεργάτες μας και τα διευθυντικά στελέχη εφαρμόζουν την πολιτική της «ανοιχτής επικοινωνίας», επιτρέποντας σε κάθε υπάλληλο εύκολη πρόσβαση και επικοινωνία με τη διοίκηση.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

Αξιολογούμε αν έχει παραβιαστεί ο Κώδικας και αποφασίζουμε, κατά περίπτωση, αν θα προχωρήσουμε ή όχι σε πειθαρχικές ενέργειες κατά του υπαλλήλου και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων. Τα πειθαρχικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε συστάσεις, προφορικές ή έγγραφες επιπλήξεις, προειδοποιήσεις, επιτήρηση ή αναστολή εργασιακής σχέσης άνευ αποδοχών, υποβιβασμό θέσης, μείωση αποδοχών, λύση της συνεργασίας, υλική αποζημίωση ή νομικές ενέργειες.

Μπορούμε να παρακάμψουμε την εφαρμογή του Κώδικα κατ' εξαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις. Η προσωρινή ακύρωση των διατάξεων του Κώδικα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες και υπό τον έλεγχο της διοίκησης. Αν κάποιος υπάλληλος εκτιμά ότι απαιτείται η παράκαμψη του Κώδικα, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον Γενικό Σύμβουλο ή τον επικεφαλής του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Καθήκοντα Υπαλλήλων

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Κάθε υπάλληλος της FXCM είναι προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, καθώς και των εσωτερικών πολιτικών της FXCM, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των αξιών που διέπουν τον παρόντα Κώδικα. Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, κάθε υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια και τις εκάστοτε βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που αφορούν τις αρμοδιότητές του και να τα εφαρμόζει όσο το δυνατόν καλύτερα στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Βασική επιδίωξή μας είναι να ξεχωρίσουμε από τις υπόλοιπες εταιρείες στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. Αναμένουμε από τους υπαλλήλους μας και τους ενθαρρύνουμε να υιοθετούν μία προσέγγιση επικεντρωμένη στον πελάτη και να αντιμετωπίζουν τους πελάτες μας με τη μεγαλύτερη δυνατή ευγένεια, επαγγελματισμό και σεβασμό.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναμένουμε από τους υπαλλήλους μας να αγκαλιάσουν την ιδέα της ομαδικής εργασίας και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη κοινών στόχων.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

Οι υπάλληλοί μας οφείλουν να ενεργούν σε κάθε περίπτωση με καλή πίστη, με τη δέουσα προσοχή, με επάρκεια, αξιοπιστία και επιμέλεια και χωρίς να παραποιούν με οποιονδήποτε τρόπο σημαντικά γεγονότα.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι υπάλληλοι μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στους πελάτες μας, σε πρακτικές του κλάδου, συστήματα συναλλαγών, προγράμματα μάρκετινγκ και στρατηγικά σχέδια, αμοιβές και έσοδα, καθώς και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται ιδιοκτησία της FXCM ή των πελατών μας. Οι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να κοινοποιήσουν ή να χρησιμοποιήσουν, όσο εργάζονται στην FXCM ή μετά από τυχόν διακοπή της εργασιακής σχέσης τους με την FXCM, οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία που τυχόν λάβουν ή αναπτύξουν, παρά μόνον για εγκεκριμένους επαγγελματικούς λόγους ή όταν επιβάλλεται από τον νόμο. Στις πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα, καθώς και στα προγράμματα λογισμικού που έχει αναπτύξει η ίδια η FXCM.

Κάθε υπάλληλος που κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες έχει σημαντική ευθύνη να διατηρήσει τις πληροφορίες αυτές απόρρητες και να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές εσωτερικά μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Οι υπάλληλοι οφείλουν να είναι διακριτικοί με τις εμπιστευτικές πληροφορίες και να αποφεύγουν την κοινοποίηση εμπιστευτικών θεμάτων με τρόπους που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε ερμηνεία ή χρήση από τρίτους.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Προσωπικές συγκρούσεις συμφερόντων προκύπτουν όταν οι υπάλληλοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των προσωπικών τους συμφερόντων (οικονομικών ή άλλων) και των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της Εταιρείας συνολικά. Επομένως, οι υπηρεσίες ενός υπαλλήλου προς την Εταιρεία δεν μπορεί να εξαρτώνται από προσωπικό όφελος και κέρδος. Κάθε υπάλληλος οφείλει να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας. Αν κάποιος υπάλληλος βρεθεί σε θέση όπου η αντικειμενικότητά του μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση εξαιτίας προσωπικού συμφέροντος ή οικογενειακής ή προσωπικής σχέσης, θα πρέπει να ενημερώσει τον προϊστάμενό του ή αρμόδιο εκπρόσωπο του Νομικού Τμήματος ή του Τμήματος Συμμόρφωσης. Ομοίως, εάν έρθει εις γνώσιν κάποιου υπαλλήλου κάποια σημαντική συναλλαγή ή σχέση που θα μπορούσε λογικά να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει να συζητήσει άμεσα το θέμα με κάποιον προϊστάμενο ή στέλεχος του Νομικού Τμήματος ή του Τμήματος Συμμόρφωσης.

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία και η συμμετοχή ενός υπαλλήλου της FXCM σε άλλες δραστηριότητες εκτός Εταιρείας, θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα καθήκοντά του στην FXCM. Για να μπορεί ένας υπάλληλος να υπηρετήσει ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής ή στέλεχος (έμμισθο ή όχι, εκλεγμένο, διορισμένο ή άλλως) σε οποιαδήποτε επιχείρηση εκτός της FXCM απαιτείται έγγραφη έγκριση από το Νομικό Τμήμα ή το Τμήμα Συμμόρφωσης. Εάν δεν έχει δοθεί ειδική άδεια, η θητεία ενός υπαλλήλου σε διοικητικό συμβούλιο ή σε συμβουλευτική θέση σε άλλες εταιρείες στον κλάδο του συναλλάγματος και, ειδικότερα, σε οποιονδήποτε πελάτη μας, δεν επιτρέπεται.

ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INSIDER TRADING)

All directors, officers and employees are prohibited from:

 • Η αγορά ή πώληση τίτλων της FXCM οποιαδήποτε χρονική στιγμή όταν βρίσκονται στην κατοχή τους «σημαντικές» ή μη δημοσιεύσιμες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε τίτλους που κατέχουν μέσω των προνομίων που παρέχονται στους εργαζόμενους, όπως είναι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 401 (k))
 • Η αγορά ή πώληση τίτλων οποιασδήποτε άλλης εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή όταν στην κατοχή τους βρίσκονται «σημαντικές» ή μη δημοσιεύσιμες πληροφορίες λόγω της υπαλληλικής τους ιδιότητας ή της σχέσης εργαζομένου με το διευθυντή, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο της Εταιρείας
 • Η παροχή υλικού και μη δημοσιεύσιμων πληροφοριών σε τρίτο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων του/της συζύγου, συγγενικών προσώπων, φίλων, οικείων ή επιχειρηματικών συνεργατών, οι οποίοι δύναται να τις χρησιμοποιήσουν για συναλλαγές τίτλων ή να τις διαδώσουν ή να γίνουν αντικείμενο φημολογίας
 • Η εμπλοκή σε βραχυπρόθεσμες επενδυτικές δραστηριότητες ή «ημερήσιο trading» των τίτλων της FXCM
 • Η εμπλοκή σε πρακτικές «ανοιχτής πώλησης» ("short selling") στους τίτλους της FXCM (δηλαδή πώληση τίτλων της FXCM χωρίς να υπάρχουν στην κατοχή τους και δανεισμός των τίτλων με σκοπό το κέρδος) και
 • Αγορά ή πώληση puts, calls, options ή άλλων παρόμοιων παραγώγων που αναφέρονται στον τίτλο της εταιρικής μετοχής, συμπεριλαμβανομένων και όσων χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου (hedging).

Γενικά, οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται «μη δημοσιεύσιμες» όταν δεν έχουν κοινοποιηθεί στους επενδυτές, ενώ χαρακτηρίζονται «σημαντικές» όταν υπάρχει ισχυρή πιθανότητα ένας ορθολογικός επενδυτής να τις θεωρήσει χρήσιμες για τη λήψη μιας απόφασης αγοράς, πώλησης ή διακράτησης ενός τίτλου ή όταν υπάρχει πιθανότητα να ασκήσουν σημαντική επιρροή στην τρέχουσα τιμή του τίτλου. Ως «σημαντικές» μπορούν να θεωρηθούν τόσο θετικές όσο και αρνητικές πληροφορίες. Αν και δεν είναι εφικτό να συμπεριλάβουμε όλους τους τύπους αυτών των πληροφοριών σε μια λίστα, τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να αφορούν στα παρακάτω:

 • τριμηνιαία ή ετήσια οικονομικά αποτελέσματα
 • οδηγός με προβλέψεις για την κερδοφορία και επιβεβαίωση του οδηγού σε μεταγενέστερο χρόνο
 • εξαγορές, συγχωνεύσεις, δήλωση δημόσιας προσφοράς, κοινοπραξίες ή μεταβολή των παγίων
 • νέα προϊόντα ή πρωτοποριακές ιδέες
 • εξελίξεις που αφορούν τους πελάτες ή τους παρόχους, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης ή της «λύσης» μιας σημαντικής συμφωνίας
 • αλλαγές στη διαχείριση ή στο σύστημα ελέγχου
 • αλλαγές στην πολιτική των πληρωμών/αποζημιώσεων
 • η χρηματοδότηση και ό,τι αφορά στους τίτλους της Εταιρείας (δηλαδή ασφάλιστρα τίτλων, κλήσεις των τίτλων για εξαγορά, επαναγορά τίτλων, stock splits, δημόσιες ή ιδιωτικές πωλήσεις τίτλωνκαι αλλαγές στα δικαιώματα κατόχωντίτλων)
 • σημαντικές δίκες
 • σημαντικές απομειώσεις
 • πτώχευση, εταιρική αναδιάρθρωση ή διαχείριση περιουσίας λόγω πτώχευσης

Ο όρος «τίτλοι» ερμηνεύεται με την ευρύτερη έννοια και πρέπει να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε μετοχές, προνομιούχες μετοχές, πιστωτικούς τίτλους όπως ομόλογα, γραμμάτια και μη εγγυημένα ομόλογα καθώς και puts, calls, options και άλλα παρόμοια παράγωγα.

Οι άνωθεν κανονισμοί αφορούν το σύνολο των διευθυντών, στελεχών και υπαλλήλων ανεξάρτητα αν εργάζονται στη Βρετανία ή αλλού. Η παραβίαση των άνωθεν κανονισμών συνιστά εγκληματική και ποινική ενέργεια για τους διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της FXCM. Επιπρόσθετα, οι διευθυντές, τα στελέχη και οι υπάλληλοι της FXCM που εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές, όπως προσδιορίζονται στην παραπάνω λίστα, εκτίθενται σε πιθανή λύση της εργασιακής σχέσης τους με την Εταιρεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στον Κώδικα με έμμεση σχέση δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τους κανονισμούς του. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται ούτε στα μέλη της οικογένειάς σας να προβούν σε παράνομες συναλλαγές, όπως προσδιορίζονται από τον Κώδικα.

Ο όμιλος εταιρειών FXCM ("FXCM Group" ή "FXCM") έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας για τις συναλλαγές τίτλων υπό τον τίτλο «Πολιτικές και πρακτικές trading στους τίτλους της FXCM Group. για διευθυντές, διευθύνοντες συμβούλους και υπαλλήλους». Κάθε διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος και υπάλληλος (όπως προσδιορίζονται στις συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές) θα πρέπει να διαβάσουν το σύνολο των συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών και να ανατρέχουν σε αυτές για πρόσθετη ενημέρωση.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την συμμόρφωση αναφορικά με οποιαδήποτε συναλλαγή, θα πρέπει να αναζητήσετε συμβουλές από το γραφείο του Γενικού Συμβούλου πριν προχωρήσετε στην πώληση ή αγορά τίτλων της FXCM ή άλλων τίτλων.

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Προσδοκούμε ότι οι υπάλληλοί μας θα ενεργούν πάντα με καλή πίστη, σύνεση, ικανότητα, αξιοπιστία και εργατικότητα, χωρίς να παραποιούν τα στοιχεία της εταιρείας.

Κάθε υπάλληλος υποχρεούται να προσπαθεί να έρχεται σε συμφωνία με τους πελάτες, τους ανταγωνιστές, τους παρόχους και τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Κανένας υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα αθέμιτης εκμετάλλευσης οποιουδήποτε προσώπου μέσω της χειραγώγησης, της απόκρυψης, της κατάχρησης σημαντικών πληροφοριών, της παραποίησης γεγονότων ή οποιασδήποτε άλλης αθέμιτης πρακτικής.

Απαγορεύεται η δωροδοκία ή οποιαδήποτε άλλης μορφή πληρωμή, άμεση ή έμμεση, που εμπλέκει τρίτο πρόσωπο με σκοπό την ανάληψη ή τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής συμφωνίας για ίδιον όφελος ή οποιαδήποτε άλλη πράξη καθώς φέρουν πιθανή αστική ή ποινική ευθύνη για παραβίαση του Κώδικα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ FXCM

Πολιτική της Εταιρείας είναι οι διευθυντές, τα στελέχη και οι υπάλληλοι να μην i) εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για ίδιον όφελος, οι οποίες αντλούνται από τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, τη χρήση άλλων πληροφοριών ή τη θέση της Εταιρείας και να μην ii) χρησιμοποιούν την περιουσία της Εταιρείας, τις πληροφορίες ή τη θέση της για προσωπικό όφελος. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να συναγωνίζονται με την εταιρεία, άμεσα ή έμμεσα. Οι υπάλληλοι έχουν καθήκον να εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας όταν προκύπτουν αντίστοιχες ευκαιρίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ FXCM

Η κλοπή, η αμέλεια και η σπατάλη έχουν άμεση επίδραση στην κερδοφορία της Εταιρείας. Καθήκον των υπαλλήλων είναι η διασφάλιση των παγίων της Εταιρείας και η επαρκής τους χρήση. Τα πάγια της Εταιρείας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι υπάλληλοι θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση/προστασία των περιουσιακών στοιχείων από κλοπή, ζημία ή κατάχρηση.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν την πνευματική ιδιοκτησία όπως ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, επιχειρηματικά σχέδια ή σχέδια marketing, πληροφορίες για τη μισθοδοσία και αδημοσίευτα οικονομικά στοιχεία και εκθέσεις. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διανομή αυτών των πληροφοριών συνιστά παραβίαση της πολιτικής της Εταιρείας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να απευθυνθούν στους προϊσταμένους τους όταν αμφιβάλλουν για τον καλύτερο τρόπο δράσης σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον Κώδικα και την εφαρμογή του θα μπορούσαν να τεθούν είτε στον προϊστάμενό σας, είτε στο Νομικό Τμήμα είτε στο Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ενθαρρύνουμε τις αναφορές παραβιάσεων της νομοθεσίας, των κανόνων, των κανονισμών ή του Κώδικα στον άμεσα ενδιαφερόμενο αρμόδιο προϊστάμενο και στους αρμόδιους εκπροσώπους του Νομικού τμήματος και της διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή όταν είναι εφικτό απευθείας στα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Οι αναφορές των στελεχών και των υπαλλήλων μπορούν να είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες. Σε περίπτωση παραβίασης από τους διευθυντές, τα ανώτατα στελέχη και τους υπαλλήλους, οι αναφορές θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο εκπρόσωπο του Νομικού τμήματος ή της διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Βάσει της Πολιτικής της FXCM για τους Πληροφοριοδότες, ο κάθε υπάλληλος, έχει τη διακριτική ευχέρεια να αναφέρεται στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, στο Γενικό Συμβούλιο ή στη γραμμή του Τμήματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, είτε επώνυμα, είτε εμπιστευτικά είτε ανώνυμα για i) αμφιβολίες γύρω από θέματα λογιστικής, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή ζητήματα λογιστικού ελέγχου ii) μη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του Κώδικα ή iii) αντίποινα ενάντια σε υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα που, καλή τη πίστει, εκφράζουν ισχυρισμούς που σχετίζονται με αμφιβολίες γύρω από θέματα λογιστικής, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή ζητήματα λογιστικού ελέγχου, σε κάθε περίπτωση μέσω των διαθεσίμων οδών, συμπεριλαμβανομένων των:

 • να αποστείλετε επιστολή στην FXCM, Attn: Audit Committee ή General Counsel, 55 Water St., 50th Floor, New York, NY 10041
 • να καλέσετε στο (877) 882-3925 οποιαδήποτε ώρα, ή
 • να μεταβείτε στο https://iwf.tnwgrc.com/fxcm και να υποβάλλετε ένα μήνυμα.

Οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος μπορεί να αναφέρει στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, στο Γενικό Συμβούλιο ή στη γραμμή του Τμήματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας οποιοδήποτε θέμα σχετικό με αμφιβολίες γύρω από θέματα λογιστικής, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή ζητήματα λογιστικού ελέγχου, νομικούς ισχυρισμούς ή πράξεις αντιποίνων, όπως περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Κάθε τέτοια αναφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα του ατόμου το οποίο υποβάλλει την αναφορά αυτή.

Όλες οι αναφορές θα πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένα περιστατικά και να μην συνιστούν υποψίες ή υποθέσεις και συμπεράσματα, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για την ακριβή αξιολόγησή τους. Επιπρόσθετα, όλες οι αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς τεκμηριωμένες πληροφορίες ικανές να στηρίξουν την έναρξη ερευνητικής διαδικασίας, όπως, για παράδειγμα, τα ονόματα των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε παραβιάσεις, τα σχετικά περιστατικά των παραβιάσεων, ο τρόπος που έγινε αντιληπτή η παραβίαση, οποιεσδήποτε ενέργειες προηγήθηκαν της αναφοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν ή να επηρεάσουν αρνητικά αυτόν που κάνει την αναφορά και στο μέτρο του δυνατού, μία εκτίμηση των ζημιών που θα επωμιστεί η Εταιρεία ως συνέπεια της παραβίασης.

Η παραπάνω γραμμή και η διαδικτυακή σελίδα είναι υπό την διαχείριση ενός εξωτερικού, ανεξάρτητου παρόχου υπηρεσιών και επιτρέπουν σε κάθε υπάλληλο ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος της Εταιρίας να υποβάλλει μία αναφορά. Οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μία αναφορά σε μία βάση ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας και δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν το όνομά τους.

Η παραπάνω τηλεφωνική γραμμή και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτυακής σελίδας θα εξηγούν σε όποιον καλεί τις διαδικασίες για να παρακολουθούν την αναφορά (συμπεριλαμβανομένου τις επιπλέον πληροφορίες που θα παρέχει ο καλών σε μεταγενέστερη ημερομηνία).

Η Εταιρία απαγορεύει ρητά τα αντίποινα κατά οποιουδήποτε διευθυντή, στελέχους ή υπαλλήλου για αναφορές που έγιναν καλή τη πίστει.