Βραχυπρόθεσμη ανάλυση USDOLLAR – 08 Ιουνίου 2022


Οι αμερικανικές αποδόσεις έχουν αρχίσει να κινούνται και πάλι ανοδικά και το δολάριο παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση για τον Ιούνιο. Από αυτή την άποψη, το ημερήσιο διάγραμμα καλαθιού USDOLLAR της FXCM έχει μετακινηθεί από την περιοχή αδυναμίας του, μεταξύ της κάτω μπλε και της κόκκινης ζώνης, στην ουδέτερη ζώνη του, μεταξύ των μπλε ζωνών (πράσινο ορθογώνιο). Σε σχετική βάση, αυτή είναι μια ανοδική κίνηση και μπορεί να υποδηλώνει ότι η πρόσφατη αδυναμία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια βουτιά στην ανοδική τάση

Το ωριαίο διάγραμμα είναι επίσης θετικό. Τόσο οι EMAs που ακολουθούν την τάση όσο και ο στοχαστικός έχουν διασταυρωθεί ανοδικά (μαύρες ελλείψεις). Ο στοχαστικός βρίσκεται τώρα πάνω από το 80 (μπλε βέλος). Εάν διατηρήσει αυτή τη θέση, η ωριαία δυναμική θα στηρίξει το USDOLLAR. Ωστόσο, σημειώστε ότι αν ανατρέψει και πέσει κάτω από το 80, ο ρυθμός μεταβολής μπορεί να είναι μειούμενος

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}