Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 21/12/2020

Η Στερλίνα βυθίζεται καθώς δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Brexit, αλλά και λόγω των φόβων για την πανδημία έπειτα από τον εντοπισμό νέου πιο μεταδοτικού στελέχους του COVID-19 και τα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα στο ΗΒ.

Η ισοτιμία διαγράφει περισσότερα από 300 pips και καλύπτει το gap της περασμένης Δευτέρας, σε μία απότομη αλλαγή εικόνας από το υψηλό 2μιση ετών της Πέμπτης (1,3628).

Πλέον είναι ευάλωτη στο χαμηλό του μήνα (1,3133), αλλά από τεχνικής σκοπιάς μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,3013 δεν φαίνεται εύκολη ακόμη.

Καθώς περνά σε υπερπωλημένα επίπεδα ίσως βρει την ευκαιρία να αντιδράσει προς το 1,3300, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για να μπορέσει να πιέσει ξανά προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών στα μισά του 1,3400.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΗ συνεχίζονται και απομένουν μόλις 10 ημέρες για το τέλος της μεταβατικής περιόδου, συνεχίζει να απαιτείται αυξημένη προσοχή και οποιαδήποτε τεχνική προσέγγιση είναι παρακινδυνευμένη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η Παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)