Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 21/12

 • Το EUR/USD ξεκινά με σημαντικές απώλειες την εβδομάδα, βρίσκει όμως στηρίξεις πάνω από το 1,2150.
 • Το GBP/USD καταρρέει, παίρνει όμως κάποιες ανάσες αυτή την ώρα πάνω από το 1,3250.
 • Το USD/JPY ενισχύεται αλλά απορρίπτει το 104,00.
 • Το AUD/USD βυθίστηκε μέχρι και το 0,7461 νωρίτερα, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια, ανακτά όμως το 0,7500.
 • Το NZD/USD διαγράφει πάνω από 1% αξίας του, υπερασπίζεται όμως το 0,7100.
 • Το USD/CAD διαπραγματεύεται με κέρδη κάτω από το 1,2900, έχοντας απορρίψει το 1,2950 νωρίτερα.
 • Το USOIL χάνει περίπου $1,5, διαπραγματευόμενο πάνω από τα $46/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός εμφανίζει μεγάλη μεταβλητότητα με μεικτό καθαρό αποτέλεσμα πάνω από τα 1.875.
 • Ο GER30 απέτρεψε νέο χαμηλό μήνα (13.003), αλλά χάνει περί το 3% κάτω από τις 13.300.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών χάνουν έδαφος, προδιαθέτοντας για αρνητικό ξεκίνημα της Wall Street.
 • H σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια αξιόλογη δημοσίευση, αλλά οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τo Brexit.
 • Η Tesla (TSLA.us) θα συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον S&P500.
 • Κατά το ξεκίνημα τα αυριανής ημέρας η προσοχή θα στραφεί στις λιανικές πωλήσεις Αυστραλίας (02:30).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)