Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 17/12/2020

Η Στερλίνα επεκτείνει την άνοδο της περεταίρω σε επίπεδα που δεν έχουμε δει από τον Μάιο του 2018, αφού συνεχίζεται η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ για τις μετά-Brexit σχέσεις τους, με την Βρετανική Βουλή όμως να διακόπτει την λειτουργία της από αύριο λόγω των εορτών.

Σε συνδυασμό με την αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος λόγω Fed και της ευρύτερης διάθεσης ανάληψης ρίσκου, η ισοτιμία οδεύει προς μία εντυπωσιακή εβδομάδα και φέρνει το 1,3608-18 στο στόχαστρο της, χωρίς όμως μας εμπνέει ακόμη εμπιστοσύνη για δοκιμή του 1,3660-76.

Από τεχνικής σκοπιάς διορθωτικές κινήσεις προς το 1,3516 είναι πιθανές, αλλά η περιοχή του 1,3450-30 παρέχει σημαντικές στηρίξεις που δεν μας φαίνεται εύκολο να παραβιαστούν.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσοχή καθώς στις 14:00 η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοινώνει την απόφαση της για την νομισματική πολιτική, με τις αγορές να προσδοκούν διατήρηση των επιτοκίων (0,1%) και του QE (£895 δισ.) στα τρέχοντα επίπεδα.


Παρελθούσα Απόδοση: Η Παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)