Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 16/12/2020

Το κοινό νόμισμα βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον έπειτα από την ασαφή πορεία των προηγούμενων ημερών, καθώς ανανεώνεται η αισιοδοξία για τους εμβολιασμούς και οι ευρωπαϊκές αρχές αναμένεται πλέον να εγκρίνουν το εμβόλιο της Pfizer πριν από τα Χριστούγεννα.

Έτσι πιέζει ξανά για νέο υψηλό 2μιση ετών, παραμένομε όμως επιφυλακτικoί για ενίσχυση πάνω από τα μισά του 1,2200.

Παρά το θετικό πρόσημο, τις τελευταίες ημέρες έχει εμφανίσει κόπωση και μπορούμε να δούμε υπαναχώρηση κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,2140), ενώ παραβίαση του 1,2100 αναμένεται να χρειαστεί ισχυρό καταλύτη.

Σε κάθε περίπτωση η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει πολλές οικονομικές δημοσιεύσει που μπορούν να καθορίσουν τη πορεία του ζεύγους.

Η αρχή γίνεται με τα προκαταρκτικά PMIs από Γερμανία (10:30), Ευρωζώνη (11:00), ΗΒ(11:30), ΗΠΑ (16:45) και τις αμερικανικές λιανικές πωλήσεις (15:30), ενώ στις 21:00 αναμένουμε την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed(21:00) που θα συνοδευθεί από τις ανανεωμένες προβλέψεις των μελών και θα ακολουθηθεί από την συνέντευξη τύπου του κ. Powell (21:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η Παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)