Πρωινό Briefing – 07/12

Κυριότερες Εξελίξεις

 • Το συναίσθημα είναι επιφυλακτικό καθώς τακαλά στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας, η αισιοδοξία για δημοσιονομικό πακέτο στις ΗΠΑ και οι ελπίδες για τα εμβόλια, εξουδετερώνονται από την συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας, αντικρουόμενες ειδήσεις για το Brexit και αναφορές για νέες αμερικανικές κυρώσει σε βάρος Κινέζων αξιωματούχων.
 • Τα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού εμφάνισαν μεικτές τάσεις και τα Ευρωπαϊκά futures πιέζονται.
 • Στον χώρο του FX είδαμε κυρίως ασαφή δραστηριότητα, με το USDollar να αναζητεί κατεύθυνση, έπειτα από την ανάκαμψη της Παρασκευής.

Εικόνα Προϊόντων

 • Το EUR/USD επιδεικνύει αναποφασιστικότητα πάνω από το 1,2100.
 • Το GBP/USD χάνςι έδαφος και δοκιμάζει το 1,3400 έπειτα από το υψηλό 2μιση ετών της Παρασκευής (1,3450)
 • Το USD/JPY διαπραγματεύεται πάνω από το 104,00 επιχειρώντας να καλύψει τις απώλειές από το κακό ξεκίνημα της ημέρας.
 • To AUD/USD συσσωρεύεται κάτω από το 0,7450.
 • Το NZD/USD επίσης διαπραγματεύεται εντός ενός στενού εύρους πάνω από το το 0,7000.
 • Το USD/CAD παίρνει ανάσες μετά το άνοιγμα σε επίπεδα που δεν έχουμε δει από τον Μάιο του 2018 (1,2768).
 • Ο GER30 συναντά δυσκολίες πάνω από τις 13.200.
 • Ο US30 ξεκίνησε με νέα ιστορικά υψηλά (30.277), αλλά παραδίδει πελον τα κέρδη του και τις 30.200.
 • Το USOIL δέχεται πιέσεις γύρω από τα $46/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός εμφανίζει θετική διάθεση και δοκιμάζει τα 1.840.

Επιλογές Οικονομικού Ημερολογίου

 • Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια αξιόλογη οικονομική ανακοίνωση, αλλά ΕΕ και ΗΒ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για το Brexit, εν μέσω αντικρουόμενων αναφορών για πρόοδο στο ζήτημα της αλιείας.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)