Πρωινό Briefing – 27/11

Κυριότερες Εξελίξεις

 • Το συναίσθημα εμφανίζει βελτίωση σήμερα, βοηθούμενο από την άνοδο στα βιομηχανικά κέρδη της Κίνας.
 • Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία ξεπερνά τα 1 εκατ. κρούσματα COVID-19, ενώ η Κίνα επιβάλλει νέους δασμούς έναντι της Αυστραλίας – αυτή την φορά στις εισαγωγές κρασιού.
 • Τα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού ήταν ως επί το πλείστον ευδιάθετα και τα Ευρωπαϊκά futures εμφανίζουν αντίστοιχη εικόνα.
 • Το USDollar υποχωρεί έπειτα από τις χθεσινές στηρίξεις, ενώ τα AUD,NZD ενισχύονται.

Εικόνα Προϊόντων

 • Το EUR/USD ανακτά το θετικό του πρόσημο πάνω από 1,1900, κατόπιν της χθεσινής υποχώρησης.
 • Το GBP/USD επιστρέφει σε κέρδη πάνω από το 1,3350, μετά της ζημίες της Πέμπτης.
 • Το USD/JPY χάνει περεταίρω έδαφος και δοκιμάζει το 104,00.
 • To AUD/USD περνά σε νέα υψηλά Νοεμβρίου προς το 0,7400.
 • Το NZD/USD συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του μήνα, με νέα υψηλά 2μιση ετών πάνω από το 0,7000.
 • Το USD/CAD δέχεται πιέσεις και δοκιμάζει καθοδικά το 1,3000.
 • Ο GER30 προσπαθεί να αντιδράσει από δύο υποτονικές ημέρες και να επιστρέψει πάνω από τις 13.300.
 • Ο US30 βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον, επιχειρώντας να ανακτήσει τις 29.900.
 • Το USOIL σταθεροποιείται γύρω από τα $45/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός συνεχίζει την συσσώρευσή του και διαπραγματεύεται πάνω από τα 1.805 αυτή την ώρα.

Επιλογές Οικονομικού Ημερολογίου

 • Οι δείκτες εμπιστοσύνης/συναισθήματος Ευρωζώνης (12:00) ξεχωρίζουν από το σημερινό ελαφρύ οικονομικό ημερολόγιο.
 • Το Brexit παραμένει στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με αναφορές ο κ. Barnier έχει συγκαλέσει συνάντηση για το θέμα της αλιείας, ενώ οι δια ζώσης διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΒ αναμένεται να επανεκκινήσουν το Σαββατοκύριακο.
 • Η σημερινή ημέρα είναι ημιαργία για την Wall Street, οδηγώντας σε μεταβολές στις ώρες συναλλαγών των CFDs.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)