Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 24/11

 • Το EUR/USD ανακάμπτει πάνω από το 1,1850.
 • Το GBP/USD είναι ευδιάθετο γύρω από το 1,3350.
 • Το USD/JPY αναζητεί κατεύθυνση κάτω από το υψηλό της Δευτέρας (104,65).
 • Το AUD/USD περνά σε υψηλά 2+ μηνών, δοκιμάζοντας το 0,7350.
 • Το NZD/USD καταγράφει υψηλά 2μιση ετών, προσπαθώντας να υπερκεράσει το 0,7000.
 • Το USD/CAD διαπραγματεύεται από θέση άμυνας, έχοντας φτάσει μέχρι και το 1,3010 νωρίτερα.
 • Το USOIL κερδίζει πάνω από 1% επιχειρώντας να ξεπεράσει το υψηλό του Αυγούστου (43,79).
 • Ο Χρυσός βυθίζεται για δεύτερη συνεχή ημέρα σε χαμηλά τεσσάρων μηνών και διασπά τα 1.810.
 • Ο Χαλκός θέτει νέα υψηλά τριών ετών, δοκιμάζοντας τα 1,320.
 • Ο GER30 συντηρεί τη θετική του διάθεση κάτω από το χθεσινό υψηλό μήνα (13.313).
 • Ο US30 ενισχύεται καθώς ξεκινά η περίοδος μετάβασης στον Λευκό Οίκο και κοιτάζει ξανά προς τις 30.000.
 • Οι αγορές αναμένουν πλέον ομιλία της κας Lagarde (16:00) και τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου (23:30)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)