@

Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 20/11/2020

Ο γερμανικός δείκτης συναντά δυσκολίες σήμερα και συνεχίζει την ασαφή πορεία της τρέχουσας εβδομάδας εντός του στενού εύρους των 1.282-13.030.

Ως εκ τούτου δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό από την χθεσινή ανάλυση και καθώς η κατάσταση αναφορικά με την πανδημία παραμένει δύσκολη, ο κίνδυνος δοκιμής των 13.000-12.926 συνεχίζει να είναι ενεργός, κλεισίματα ημέρας όμως κάτω από τις 12.830-00 δεν μας φαίνονται και τόσο εύκολα ακόμη.

Ο δείκτης συνεχίζει να είναι ανθεκτικός και πάνω από τις 13.000 μονάδες μπορεί να προσπαθήσει εκ νέου για το υψηλό του μήνα (13.299), αλλά περεταίρω ενίσχυση προς και πάνω από τις 13.463 θα χρειαστεί έντονη διάθεση ανάληψης ρίσκου.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ