@

Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 20/11/2020

Η ισοτιμία ξεκίνησε δυναμικά την ημέρα, αλλά συναντά κάποιες δυσκολίες καθώς οι διαπραγματευτές της ΕΕ φέρονται να ενημέρωσαν τα κράτη-μέλη πως τα κύρια εμπόδια παραμένουν ανεπίλυτα στις συζητήσεις με την ΕΕ - οι οποίες έχουν ανασταλεί λόγω κρούσματος κοροναϊού στην διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ.

Συ συνδυασμό με τις χθεσινές ζημίες δημιουργείται ρίσκο παραβίασης του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,3240-30), ενώ πτώση κάτω από το 1,3195 θα χρειαστεί καταλύτη.

Η Στερλίνα πάντως μένει σε θετικό έδαφος και στην θέση του οδηγού πάνω από τον ΕΜΑ100. Συνεπώς έχει την δυνατότητα να πιέσει για νέο υψηλό μήνα (τρέχον στο 1,3314), αλλά δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη για μεγαλύτερη άνοδο που θα απειλήσει το 1,3380.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ