Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 20/11

 • Το EUR/USD επιδεικνύει αναποφασιστικότητα πάνω από το 1,1850.
 • Το GBP/USD προσπαθεί να συντηρήσει την θετική του διάθεση, αλλά μένει κάτω από το 1,3300.
 • Το USD/JPY συνεχίζει την συσσώρευσή του κάτω από το 104,00.
 • Το AUD/USD ενισχύεται και ανακτά το 0,7300.
 • Το NZD/USD επεκτείνει τα κέρδη του σε νέο υψηλό 2 ετών, επιχειρώντας να περάσει πάνω από το 0,6950.
 • Το USD/CAD περνά σε αρνητικό έδαφος και δοκιμάζει το 1,3050.
 • Το USOIL βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον και δοκιμάζει τα $42/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός αναζητεί κατεύθυνση κάτω από τα 1.870.
 • Ο GER30 συνεχίζει την ασαφή του πορεία, διαπραγματευόμενος πάνω από τις 13.100 αυτή την ώρα.
 • Ο US30 ενισχύεται πάνω από τις 29.400.
 • Οι λιανικές πωλήσεις Καναδά (15:30) ξεχωρίζουν από το σημερινό ελαφρύ οικονομικό ημερολόγιο, ενώ οι επενδυτές στο πετρέλαιο στρέφονται στις πλατφόρμες εξόρυξης Baker Hughes (20:00).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)