Το USD/CAD Προς Εβδομαδιαία Κέρδη

USD/CAD

Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε πολύ άσχημα με χαμηλό δύο ετών (1,2927) λόγω της έντονης διάθεσης ανάληψης ρίσκου που κυριάρχησε και κατόπιν της διαγραφής περί των 250 pips κατά την προηγούμενη, αλλά στην συνέχεια ανέκαμψε και έχει περάσει σε θετικό πρόσημο.

Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει το 50% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του Οκτωβρίου στα χαμηλά του Νοεμβρίου και τον εκθετικό μέσο όρο 200 τετράωρων (1,3160-70). Επιτυχημένη προσπάθεια θα τον στρέψει στο 1,3230-50 (ημερήσιο σύννεφο Ichimoku), στην συνέχεια όμως υπάρχουν σημαντικές αντιστάσεις που μπορούν να το περιορίσουν. Η πρώτη παρέχεται από την καθοδική γραμμής τάσης από τα πολυετή φετινά υψηλά (1,3300-10) και ακολουθεί ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημέρων (1,3370-80).

Σήμερα όμως συναντά δυσκολίες στον ΕΜΑ200 και όσο δεν τον ξεπερνά το ρίσκο είναι καθοδικό για υπαναχώρηση προς το 1,3041, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για μεγαλύτερη πτώση πίσω προς το 1,2927.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)