Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 11/11

 • Το EUR/USD διευρύνει της ζημίες της τρέχουσας εβδομάδας, δοκιμάζοντας το 1,1650.
 • Το GBP/USD χάνει το θετικό του πρόσημο μετά το πρωινό υψηλό δύο μηνών (1,3273).
 • Το USD/JPY ενισχύεται κατόπιν της χθεσινής επιφυλακτικότητα και πιέζει για νέο υψηλό Νοεμβρίου (105,65).
 • Το EUR/GBP θέτει χαμηλά οκτώ μηνών προς το 0,8850.
 • Το AUD/USD δέχεται πιέσεις κάτω από το 0,7300.
 • Το NZD/USD κερδίζει περί το 0,5% μετά την RBNZ, αδυνατεί όμως να ξεπεράσει το 0,6900.
 • Το USD/CAD συνεχίζει την χθεσινή του ανάκαμψη, διασπώντας το 0,3050.
 • Το USOIL επεκτείνει την άνοδο του Νοεμβρίου, προσπαθώντας να αφήσει τα $42,50 πίσω του.
 • Ο Χρυσός συναντά δυσκολίες, προσπαθώντας να κρατήσει τα 1.870.
 • Ο GER30 διατηρεί την θετική του διάθεση πάνω από τις 13.200.
 • Τα US30 ενισχύεται και επιστρέφει πάνω από τις 29.600.
 • Απουσία δημοσιεύσεων πρώτης γραμμής, οι αγορές στρέφονται κα Lagarde που εκκινεί το διήμερο forum της ΕΚΤ (15:00) και συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)