Ο κ. Biden Προηγείται, ο κ. Trump Αμφισβητεί τα Αποτελέσματα

Προεδρικές Εκλογές ΗΠΑ

Εξακολουθούμε να μην έχουμε νικητή στις Προεδρικές Εκλογές των ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ο Δημοκρατικός υποψήφιος χρειάζεται μόλις 6 εκλέκτορες ακόμη για να πιάσει τους απαραίτητους 270 και ελάχιστές μόνο πολιτείες συνεχίζουν την καταμέτρηση ψήφων.

Ο κ. Trump δήλωσε χθες πως θεωρεί τον εαυτό του νικητή και κινείται ήδη δικαστικά για διακοπή καταμετρήσεων ή/και ανακαταμετρήσεις σε πολιτείες όπου έχασε ή θα χάσει με μικρή διαφορά – γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων φαίνεται πως θα παραμείνει στους Δημοκρατικούς και οι Ρεπουμπλικάνοι δύσκολα θα χάσουν την Γερουσία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)