Έντονη Μεταβλητότητα από τις Εκλογές των ΗΠΑ

Προεδρικές Εκλογές ΗΠΑ

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος κ. Biden προηγείται, αλλά δεν κατόρθωσε να επιτύχει γρήγορη νίκη σε διάφορες πολιτείες-κλειδιά και αυτό δίνει ελπίδες στον κ. Trump που φαίνεται για άλλη μία φορά φαίνεται να έχει καλύτερη επίδοση από αυτήν που αναμενόταν δημοσκοπικά.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιστολικών ψήφων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταμετρηθούν, είναι δύσκολο να ανακοινωθεί ο νικητής σύντομα - με κάποιες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι αυτό ίσως να μην γίνει εντός της σημερινής ημέρας.

Οι κατάστασή αυτή προκαλεί έντονη κινητικότητα, κυρίως στο χώρο του FX όπου το US Dollar καταγράφει έντονη ενίσχυση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής πτώσης, ενώ τα χρηματιστήρια μοιάζουν να είναι πιο ψύχραιμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)