Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 03/11/2020

To ζεύγος καταγράφει αξιόλογη ενίσχυση κατόπιν μίας ασαφούς και ευμετάβλητης ημέρας, στα πλαίσια της ευρύτερης βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος που παρατηρείται και δοκιμάζει σημαντικά τεχνικά επίπεδα που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για περεταίρω ενίσχυση.

Πιο συγκεκριμένα, διασπά την καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του Οκτωβρίου και το 38,2% Fibonacci της πτώση από τα εν λόγω υψηλά (1,2977) και δοκιμάζει το άνω όριο του ημερήσιου σύννεφου Ichimoku (1,3000).

Ως εκ τούτου θέτει υποψηφιότητα για μεγαλύτερη ανάκαμψη που θα του δώσει την δυνατότητα να πιέσει προς και πάνω από το 1,3080, αλλά θέλουμε να δούμε κλεισίματα ημέρας πάνω από το 1,3000 και τον RSΙ να ξεπερνά το 50.

Σε αυτή την φάση είναι μάλλον παρακινδυνευμένο να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, καθώς αναμένουμε την τις αμερικανικές εκλογές και το ζεύγος μας έχει συνηθίσει σε βίαιες εναλλαγές κατεύθυνσης.

Συνεπώς μία επιστροφή προς το 1,2900 δεν θα μας εκπλήξει, αλλά για νέο χαμηλό μήνα (τρέχον στο 1,2853) θα απαιτηθεί ισχυρός καταλύτης.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)