Το Aussie Αψηφά την RBA

AUD/USD

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας έκοψε σήμερα τα επιτόκια στο 0,1% (από 0,25%) και προσέθεσε A$100 δισ. σε αγορές ομολόγων, , αλλά ο κυβερνήτης σχολίασε πως πολιτική αρνητικών επιτοκίων είναι «εξαιρετικά απίθανη».

Το Αυστραλιανό Δολάριο πιέστηκε αρχικά, αλλά καθώς η περικοπή ήταν προεξοφλημένη, το QE ίσως κάπως συντηρητικό και ο κ. Lowe έκλεισε την πόρτα σε αρνητικά επιτόκια, περνά πλέον σε κέρδη – σε συνδυασμό με την ευρύτερη βελτίωση του συναισθήματος.

Έτσι επιχειρεί να ξεπεράσει το 0,7100, έχουμε όμως επιφυλάξεις για περεταίρω ανάκαμψη πάνω από την περιοχή του 0,7130-58, αφού εκεί συγκεντρώνονται οι εκθετικοί μέσοι όροι 200 τετράωρων και η καθοδική γραμμή τάσης από τα φετινά υψηλά.

Από τεχνικής σκοπιάς το ζεύγος οδεύει σε υπεργορασμένα επίπεδα και συνεπώς είναι πιθανές καθοδικές πιέσεις, αλλά θα χρειαστεί καταλύτης για νέο χαμηλό ημέρας (0,7227) που θα αναβιώσει το ρίσκο για χαμηλό μήνα (0,6990).

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αυξημένη προσοχή εν όψει των εκλογών των ΗΠΑ και της επίδραση που μπορεί να έχουν στις τάσεις ρίσκου, ενώ στο ξεκίνημα της Τέταρτης (02:30) αναμένουμε και τις λιανικές πωλήσεις Αυστραλίας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)