Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 02/11/2020

Η Στερλίνα δέχτηκε έντονες πιέσεις κατά το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, καθώς το ΗΒ οδεύει προς νέο lockdown έπειτα από την ανακοίνωση του κ. Johnson το Σαββατοκύριακο, ενώ οι διαπραγματεύσεις για το Βrexit συνεχίζονται.

Έτσι διεύρυνε την πτώση που καταγράφει από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας προς το 1,2850, επιβεβαιώνοντας της τελευταία μας ανάλυση, από την οποία δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.

Πλέον αυξάνεται ο κίνδυνος δοκιμής του χαμηλού του Οκτωβρίου (1,2818), αλλά ακολουθεί και ο εκθετικός μέσος όρο 200 ημερών (1,2780-90) - κλεισίματα ημέρας κάτω από τον οποίο δεν μας φαίνονται εύκολα ακόμη.

Παρόλα αυτά η ισοτιμία παίρνει ανάσες μετά το νέο χαμηλό με την βοήθεια του βελτιωμένου PMI του ΗΒ και μπορούμε να δούμε αντίδραση προς τα μισά του 1,2900, αλλά αν δεν υπάρξει θετικός καταλύτης περιμένουμε ο εκθετικός μέσος όρος 100 ωρών και η καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά του μήνα (1,2965-90) να την περιορίσουν και πάλι.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)