Επιστροφή σε Εβδομαδιαία Κέρδη για το USD/CAD

USD/CAD

Αξιόλογη ενίσχυση της τάξης του 1,5% καταγράφει αυτή την εβδομάδα η ισοτιμία, σε έναν ασαφή μήνα, έπειτα από τις ζημίες του προηγούμενου πενθημέρου.

Η αποστροφή ρίσκου, η βύθιση των τιμών του πετρελαίου και τα προχθεσινά σχόλια του κ. Macklem της Τράπεζας του Καναδά πως το εθνικό νόμισμα είναι πιο ισχυρό από ότι περίμεναν, είναι οι βασικοί οδηγοί της κίνησης - ενώ οι επενδυτές αναμένουν σήμερα τις προσωπικές δαπάνες κατανάλωσης των ΗΠΑ και το ΑΕΠ Αυγούστου του Καναδά (14:30).

Σήμερα όμως υποχωρεί αφού επενδυτικό κλίμα εμφανίζει σημάδια βελτίωσης και χθες απέρριψε τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών, άρα κινδυνεύει με καθοδική δοκιμή αυτού των 200 τετράωρων (1,3230-20), αλλά από εκεί και κάτω η περιοχή είναι δύσκολη (1,3140-00).

Πάντως σε αυτή την φάση το Δολάριο ΗΠΑ έχει το προβάδισμα και την δυνατότητα να προσπαθήσει ξανά για το 1,3400, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί ακόμη για πειστική άνοδο πάνω από το 1,3452.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)