Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 30/10/2020

Ο δείκτης διαγράφει πάνω από 9% της αξίας του από την Δευτέρα και οδεύει προς την χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο, αφού η πανδημία επιταχύνεται στην Ευρώπη (και όχι μόνο) και η Γερμανία ανακοίνωσε νέα ημερήσια κρούσματα ρεκόρ (18.681).

Έτσι κατέγραψε νέο χαμηλό 5+ μηνών νωρίτερα, δοκιμάζοντας το 38,2% Fibonacci της ανόδου από τα φετινά χαμηλά επτά ετών στα υψηλά του Σεπτεμβρίου (11.363).
Αυτό φέρνει τις 11.114 στο προσκήνιο, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτή την φάση για πτώση προς και κάτω από αυτό το επίπεδο.

Ο γερμανικός δείκτης παίρνει όμως ανάσες μετά το νέο χαμηλό και ίσως βρει την ευκαιρία να πιέσει ξανά για τις 11.705, αλλά θα απαιτηθεί εντυπωσιακή βελτίωση του συναισθήματος για δοκιμή του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (11.890).

Tο επόμενο σκέλος της κίνησης μπορεί να επηρεαστεί από το ΑΕΠ 3ου τριμήνου Γερμανίας (11:00), Ευρωζώνης (12:00) και τον πληθωρισμό του μπλοκ (12:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)