Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 30/10/2020

Η ΕΚΤ δεν έκανε χθες την έκπληξη αφού δεν προέβη σε κάποια αλλαγή πολιτικής, αλλά άνοιξε τον δρόμο για δράση στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και η κα Lagarde εμφανίστηκε απαισιόδοξη, λέγοντας πως η ανάκαμψη χάνει την δυναμική της ταχύτερα από ότι αναμενόταν.

Έτσι το κοινό νόμισμα διεύρυνε την πτώση του σε νέα χαμηλά μήνα (1,1649) και στην συνέχεια αντέδρασε για άλλη μία φορά. Αυτό του δίνει το δικαίωμα επιστροφής πάνω από το 1,1700, αλλά δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς χθες η αντίστοιχη προσπάθεια ανάκαμψης δεν απέφερε καρπούς και θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για ανάκτηση του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,1750-60).

Η χθεσινή ημέρα όμως ολοκληρώθηκε κάτω από το 23,6% Fibonacci της ανόδου από τα χαμηλά στα υψηλά του έτους και το ρίσκο παραμένει καθοδικό. Ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε διεύρυνση της πτώσης προς το χαμηλό του Σεπτεμβρίου (1,1611), αλλά το 1,570 μας φαίνεται δυσπρόσιτο ακόμη.

Από το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν το ΑΕΠ 3ου τριμήνου Γερμανίας (11:00), ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ Ευρωζώνης (12:00) και οι προσωπικές δαπάνες κατανάλωσης των ΗΠΑ (14:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)