Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 29/10/2020

Η ισοτιμία χάνει σχεδόν 1% της αξίας της κατά την τρέχουσα εβδομάδα, αφού η χθεσινή αποστροφή ρίσκου οδήγησε στην τρίτη συνεχόμενη ζημιογόνο ημέρα, αλλά σήμερα βρίσκει στηρίξεις.

Έτσι ίσως μπορέσει να προσπαθήσει για ανάκτηση του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,1790), αλλά περεταίρω ενίσχυση προς και πάνω από το 1,1832-9 θα χρειαστεί καταλύτη.

Παρά την σημερινή αντίδραση, ο φόβος για την πορεία της πανδημίας είναι αυξημένος και το ρίσκο καθοδικό. Άρα το κοινό νόμισμα κινδυνεύει με χαμηλό μήνα (1,1688), αλλά αυτό του Σεπτεμβρίου (1,1611) μας φαίνεται δυσπρόσιτο.

Η απόφαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ (14:45) και η συνέντευξη τύπου της κας Lagarde (15:30) ξεχωρίζουν κατά την σημερινή ημέρα. Οι αγορές περιμένουν επίσης τους δείκτες εμπιστοσύνης/συναισθήματος Ευρωζώνης (12:00), τον πληθωρισμό Γερμανίας (15:00), ενώ από τις ΗΠΑ το ΑΕΠ 3ου τρίμηνου και τις αιτήσεις ανεργίας (14:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)