Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 26/10/2020

Με έντονη πτώση ανοίγουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω του αρνητικού επενδυτικού κλίματος, που προέρχεται κυρίως από την αυξημένη ανησυχία για την πορεία της πανδημίας. Ως εκ τούτου ο γερμανικός δείκτης διαγράφει σχεδόν το 3% της αξίας και εισέρχεται στην τρίτη συνεχόμενη ζημιογόνο εβδομάδα του.

Πλέον βρίσκεται σε τεχνικά επισφαλή θέση αφού θέτει χαμηλά 3+ μηνών, διασπά τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών και την γραμμή που ενώνει τα χαμηλά του σχηματισμού Κεφάλι-Ώμοι (21/7, 03/09, 12/10) και κλεισίματα κάτω από αυτή την περιοχή (12.420-12.330) μπορούν ανοίξουν τον δρόμο για ευρύτερη πτώση. Έτσι έχουν έρθει στο προσκήνιο 12.165-12.069, αλλά παραβίαση τους ίσως αποδειχθεί δυσκολότερη.

Τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου (12.330) είχαν στηρίξει τον δείκτη την Πέμπτη και τα τρέχοντα επίπεδα είναι υπερπωλημένα. Συνεπώς μπορούμε να δούμε αντίδραση πάνω από τις 12.500, αλλά θα απαιτηθεί εντυπωσιακή μεταστροφή κλίματος για διεκδίκηση του εκθετικού μέσου όρο 100 ωρών (12.640-59).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)