Επιφυλακτικό το USOIL σε Δύσκολο Θεμελιώδες Σκηνικό

USOIL

Το πετρέλαιο σημείωσε αξιόλογη ενίσχυση και νέο υψηλό μήνα την Τρίτη, σε μία προσπάθεια να ξεφύγει από την ασαφή πορεία που καταγράφει εδώ και ένα μήνα, λόγω της πολλαπλής αποτυχίας πάνω από $41/βαρέλι.

Όπως αναφέραμε στο χθεσινό Live Trading Room θεωρούμε πως αυτή την φορά φαίνεται να έχει χώρο για δοκιμή των 42,25, αλλά μάλλον θα χρειαστεί καταλύτης για κατάκτηση και περεταίρω άνοδο προς το υψηλό του Σεπτεμβρίου (43,79).

Παρά την κάπως πιο ενθαρρυντική τεχνική εικόνα και την συνέχιση της αδυναμίας του Δολαρίου, ο μαύρος χρυσός συναντά δυσκολίες σήμερα και τα θεμελιώδη δεν είναι ευνοϊκά.

Τα αμερικανικά αποθέματα ήταν αυξημένα και OPEC δεν δείχνει πρόθεση να διατηρήσει τις τρέχουσες περικοπές παραγωγής (7,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα) πέραν του Δεκεμβρίου οπότε και είναι προγραμματισμένο να διαμορφωθούν στα 5,7 εκατ. – με τον Ρώσσο Υπουργό Ενέργειας να λέει πως είναι νωρίς για τέτοια συζήτηση.

Ως εκ τούτου κινδυνεύει με επιστροφή κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 200 τετράωρων (40,20-00), αλλά τα 38,63-36 εξακολουθούν να μοιάζουν δυσπρόσιτα.

Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα τα αποθέματα των ΗΠΑ (17:30), με το βλέμμα στραμμένο στις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πακέτο.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)