Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 19/10

 • Το EUR/USD ενισχύεται πάνω από το 1,1750, καθώς το Δολάριο υποχωρεί.
 • Το GBP/USD προσελκύει αγοραστές και δοκιμάζει το 1,3000, καθώς οι αγορές φαίνεται να είναι αισιόδοξοι για το Βrexit.
 • Το USD/JPY διαπραγματεύεται από θέση άμυνας κάτω από το 105,50.
 • Το AUD/USD ξεκινά με το δεξί την εβδομάδα και προσπαθεί να αφήσει το 0,7100 πίσω του.
 • Το NZD/USD κερδίζει περί το 0,5% και δοκιμάζει το 0,6650.
 • Το USD/CAD δέχεται ανανεωμένες πιέσεις κάτω από το 1,3200.
 • Το USOIL συνεχίζει να αναζητεί κατεύθυνση πάνω από τα $40,50
 • Ο Χρυσός εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Δολαρίου και περνά σε κέρδη πάνω από τα 1.910.
 • Ο GER30 επιδεικνύει αναποφασιστικότητα κάτω από τις 13.000.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών διαπραγματεύονται με κέρδη, προδιαθέτοντας για θετικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Οι ομιλίες από τον κ. Powell (15:00) και την κα Lagarde (15:40) ξεχωρίζουν σήμερα, ενώ το Brexit μένει στο προσκήνιο, καθώς οι επικεφαλής διαπραγματευτές ΕΕ και ΗΒ αναμένεται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)