@

Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 16/10/2020

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να είναι τεταμένο μετά την χθεσινή αποστροφή ρίσκου και οι επενδυτές στρέφονται στο Ιαπωνικό Γιεν.

Η ισοτιμία υποχωρεί μετά την απόρριψη του 105,50 κατά την ανάκαμψη της Πέμπτης και ως εκ τούτου η τεχνική εικόνα παραμένει αμετάβλητη και οι πωλητές διατηρούν το προβάδισμα.

Ως εκ τούτου συνεχίζουμε να βλέπουμε κίνδυνο για νέο χαμηλό Οκτωβρίου (τρέχον στο 104,93), ενώ το 104,56 μας φαίνεται δυσπρόσιτο ακόμη.

Παρά το αρνητικό πρόσημο, μπορούμε να δούμε νέα προσπάθεια ανάκαμψης από το Δολάριο, αλλά θα χρειαστεί καταλύτης για δοκιμή του 105,83.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.