Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 14/10/2020

Η ισοτιμία εμφανίζει αυξημένη μεταβλητότητα και εναλλαγές κατεύθυνσης εν μέσω έντονης ειδησεογραφίας από το μέτωπο του Brexit. Σύμφωνα με αναφορές οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μιλήσουν για μη επαρκή πρόοδο κατά την αυριανή διήμερη Σύνοδο της ΕΕ, αλλά θα πουν στον κ. Barnier να εντείνει της προσπάθειες για συμφωνία, ενώ σήμερα αναμένεται επικοινωνία του κ. Johnson με την πρόεδρο της Κομισιόν.

Ύστερα από την αρχική πτώση, έχει έρθει στο προσκήνιο το χαμηλό του τρέχοντος μήνα (1,2830-18), αλλά λογικά θα χρειαστεί καταλύτης για δοκιμή του που θα στρέψει τους πωλητές στον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών (1,2770).

Το επενδυτικό κλίμα εμφανίζει βελτίωση κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση και η Στερλίνα βρίσκει αγοραστές στο 50% της ανόδου από τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου στα χαμηλά του Οκτωβρίου. Ως εκ έχει την ευκαιρία να επιστρέψει πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,2980), αλλά δυσκολευόμαστε να δούμε υπερκέραση του 1,3083 υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)