Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 12/10

 • Το EUR/USD υποχωρεί και δοκιμάζει το 1,1800, καθώς το Δολάριο βρίσκει ανανεωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον.
 • Το GBP/USD συναντά δυσκολίες έπειτα από το πρωινό υψηλό μήνα (1,3060), αλλά μένει πάνω από το 1,3000.
 • Το USD/JPY καταγράφει ζημίες, προσπαθώντας να κρατήσει το 105,50.
 • Το AUD/USD ξεκινά την εβδομάδα με ζημίες, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το 0,7200.
 • Το NZD/USD διαπραγματεύεται από θέση άμυνας και διασπά το 0,6650.
 • Το USOIL περνά σε αρνητικό έδαφος και δοκιμάζει τα $40,00, καθώς σταματούν οι απεργίες στην Νορβηγία και αποκαθίσταται η παράγωγή στον Κόλπο του Μεξικού.
 • Ο Χρυσός χάνει έδαφος μετά τα υψηλά Οκτωβρίου (1.933), αλλά κρατά το 1.920.
 • Ο GER30 ξεκινά με το δεξί την εβδομάδα αλλά δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τις 13.100.
 • Τα US30 αναζητεί κατεύθυνση πάνω από τα 28.600.
 • To BTC/USD ενισχύεται, αλλά απορρίπτει τα 11.400.
 • Μάλλον αδιάφορο είναι το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο και οι επενδυτές θα στραφούν στην Τράπεζα της Αγγλίας για τις ομιλίες των κ. Haskel (17:00) και Bailey (19:00).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)