Πρωινό Briefing – 09/10

Κυριότερες Εξελίξεις

 • Οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για δημοσιονομικό πακέτο στις ΗΠΑ, καθώς οι συνομιλίες επανεκκίνησαν έπειτα από την μεταστροφή του κ. Trump.
 • Οι κινέζικές αγορές επέστρεψαν με κέρδη με την βοήθεια του βελτιωμένου PMI υπηρεσιών, ενώ, τα Ευρωπαϊκά futures είναι επιφυλακτικά.
 • Το USDollar προσπαθεί να βρει στηρίξεις, ενώ τα NZD, AUD ενισχύονται.

Εικόνα Προϊόντων

 • Το EUR/USD είναι ευδιάθετο πάνω από το 1,1750.
 • Το GBP/USD διαπραγματεύεται σε θετικό έδαφος, αλλά συναντά δυσκολίες στα μισά του 1,2900, μετά την πτώση του ΑΕΠ Αυγούστου του ΗΒ.
 • Το USD/JPY καταγράφει ζημίες, έχοντας απωλέσει το 106,00 κατά την ασιατική συνεδρίαση.
 • To AUD/USD επεκτείνει την ανάκαμψή του πάνω από το 0,7150.
 • Το NZD/USD περνά στην αντεπίθεση και πιάνει το 0,6000
 • Το USD/CAD διευρύνει τις ζημίες του σε νέα χαμηλά μήνα, κάτω από το 1,3200.
 • Ο GER30 είναι επιφυλακτικός πάνω από τος 13.000 μονάδες.
 • Ο US30 εμφανίζει κόπωση και δυσκολεύεται να κρατήσει τις 28.500.
 • Το USOIL διολισθαίνει και δοκιμάζει τα $41/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός συνεχίζει υψηλότερα, αλλά απορρίπτει τα 1.910.
 • Το BTC/USD πιέζεται προς τα 10.800, κατόπιν της χθεσινής ανόδου μέχρι τα 10.974.

Επιλογές Οικονομικού Ημερολογίου

 • Τα στοιχεία απασχόλησης του Καναδά (15:30) ξεχωρίζουν από το σημερινό ελαφρύ οικονομικό ημερολόγιο.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)