Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 08/10/2020

Η ισοτιμία συνεχίζει την ανάκαμψή της από την πτώση της Τρίτης καθώς το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα παραμένει υποστηρικτικό και οι αγορές φαίνεται να αισιοδοξούν για επίτευξη συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ για το Brexit.

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δημιουργούν προσδοκίες για κάτι τέτοιο, αλλά γενικά η ειδησεογραφία είναι μεικτή, κάτι που άλλωστε φάνηκε και από την χθεσινή αυξημένη μεταβλητότητα.

Από τεχνικής σκοπιάς η Στερλίνα έχει προβάδισμα και την δυνατότητα να διεκδικήσει νέο υψηλό μήνα προς το 1,3035, αλλά συνεχίζει να μην μας εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη για υπερκέραση.

Η απουσία όμως ουσιαστικής προόδου δημιουργεί ρίσκο για επιστροφή κάτω από το 1,2900, αλλά παραβίαση του 1,2863-36 - το οποίο υπερασπίστηκε χθες - αναμένεται να χρειαστεί καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)