Επιστρέφει σε Κέρδη το Kiwi

NZD/USD

Η ημέρα ξεκίνησε με πτώση σε νέα χαμηλά μήνα (0,6546), αφού το Νεοζηλανδικό Δολάριο επλήγη από δηλώσεις αξιωματούχου της κεντρικής τράπεζας (RBNZ) πως εργάζονται δραστήρια για μηδενικά επιτόκια, αλλά στην συνέχεια κάλυψε τις ζημίες βοηθούμενο από το ευρύτερο θετικό επενδυτικό συναίσθημα.

Έτσι έχει την ευκαιρία να ανακτήσει το 0,6600, αλλά από εκεί και πάνω τα πράγματα είναι δύσκολα, αφού οι αντιστάσεις είναι πυκνές. Παρότι τεχνικά υπάρχει χώρος, οι αγοραστές δεν μας πείθουν ακόμη ότι είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν το 0,6630-35 (εκθετικός μέσος όρος 200 τετράωρων και καθοδική γραμμή τάσης από το φετινό υψηλό) που θα τους δώσει την ικανότητα να διεκδικήσουν μεγαλύτερη ανάκαμψη πάνω από το 0,6658.

Κάτω από το 0,6630-35, το καθοδικό ρίσκο δεν απενεργοποιείται και μπορούμε να δούμε χαμηλότερο χαμηλό (τρέχον στο 0,6546), θα απαιτηθεί όμως έντονη αποστροφή ρίσκου για μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 0,6510 (χαμηλό Σεπτεμβρίου).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)