Επιστροφή σε Κέρδη για το USOIL

USOIL

Ο μαύρος χρυσός κατέγραψε αξιοσημείωτη ενίσχυση την Δευτέρα, κατόπιν δύο ζημιογόνων πενθημέρων, επωφελούμενος από την αισιοδοξία που επικράτησε γύρω από την πορεία της υγείας του κ. Trump και τις προοπτικές συμφωνίας για νέο δημοσιονομικό πακέτο.

Σήμερα συντηρεί την θετική του διάθεση βοηθούμενος από την απεργία σε πλατφόρμες εξόρυξης στην Νορβηγία και τον τυφώνα Δέλτα, ο οποίος ενισχύεται σε Κατηγορία 2 και εκτιμάται πως θα πλήξει τον Κόλπο του Μεξικού την Παρασκευή.

Έτσι βρίσκεται και πάλι στην γνώριμη περιοχή των 40,00-80 που οροθετείται από τους εκθετικούς μέσους όρους 200 τετράωρων και ημερών, έχουμε όμως επιφυλάξεις ακόμη για το κατά πόσο έχει την δύναμη να τους αφήσει και τους δύο πίσω του. Επιτυχημένη προσπάθεια πάντως θα ανοίξει τον δρόμο για τα 42,52.

Καθώς όμως το επενδυτικό κλίμα χειροτερεύει σήμερα, κινδυνεύει με επιστροφή κάτω από τα 38,63-36, αλλά αναμένεται να χρειαστεί καταλύτης για δοκιμή του χαμηλού του προηγούμενου μήνα (36,18-10).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)