Από Θέση Άμυνας Ξεκινά τον Μήνα το USD/CAD

USD/CAD

Ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε τον πρώτο κερδοφόρο μήνα από τον Μάρτιο, αλλά ο Οκτώβριος έχει αρχίσει με δυσκολίες και σήμερα το ζεύγος υποχωρεί, αφού οι αγορές είναι ευδιάθετες και το πετρέλαιο καταγράφει σημαντική ενίσχυση – παράγοντες που στηρίζουν το Καναδικό Δολάριο.

Η τεχνική εικόνα εμφανίζει αρκετό ενδιαφέρον αφού η ανάκαμψη του Σεπτεμβρίου υπήρξε κάπως αδύναμη και δεν μπόρεσε να επεκταθεί πάνω από το 23,6% Fibonacci (της πτώσης από τα φετινά υψηλά 4+ ετών), σταματώντας προ του εκθετικού μέσου όρου 200 ημερών (DMA200).

Πλέον δοκιμάζει καθοδικά αυτόν των 200 τετράωρων (EMA200) και κινδυνεύει με υποχώρηση προς το 1,3200, αλλά είμαστε σκεπτικοί σε αυτή την φάση για μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,3130 και τον μέσο όρο 200 εβδομάδων (WMA200).

Από την άλλη πλευρά τα τρέχοντα επίπεδα είναι υπερπωλημένα και όσο υπερασπίζεται τον ΕΜΑ200 μπορούμε να δούμε αντιδράσεις σε νέα υψηλά μήνα (1,3332), αλλά η περιοχή του 1,3421-52 περιμένουμε να το περιορίσει εκ νέου.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)