Πρωινό Briefing – 05/10

Κυριότερες Εξελίξεις

 • To επενδυτικό συναίσθημα εμφανίζει βελτίωση από τις αισιόδοξες εκτιμήσεις για την υγεία του κ. Trump και των αναφορών πως μπορεί να εξέλθει από τον νοσοκομείο ακόμη και σήμερα.
 • Τα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν υψηλότερα, με αυτά της ηπειρωτικής Κίνας να παραμένουν κλειστά λόγω αργίας, ενώ τα ευρωπαϊκά futures είναι ενδιάθετα.
 • Τα ασφαλές καταφύγιο JPY δυσκολεύτε, ενώ τα κύρια Commodity Currencies (NZD, AUD, CAD) βρίσκουν αγοραστικό ενδιαφέρον.

Εικόνα Προϊόντων

 • Το EUR/USD είναι ευδιάθετο πάνω από το 1,1700.
 • Το GBP/USD δέχεται πιέσεις κάτω από το 1,2950.
 • Το USD/JPY ενισχύεται και δοκιμάζει το 105,50.
 • To AUD/USD καταγράφει οριακά κέρδη πάνω από το 0,7150.
 • Το NZD/USD εμφανίζει θετική διάθεση αλλά απορρίπτει εκ νέου το 0,6650.
 • Το USD/CAD ξεκινά με ζημίες της εβδομάδα, επιστρέφοντας κάτω από το 1,3300.
 • Ο GER30 καταγράφει μικρά κέρδη πάνω από τις 12.700.
 • Ο US30 διαπραγματεύεται με θετικό πρόσημο, αλλά αδυνατεί να ξεπεράσει τις 27.900.
 • Το USOIL κερδίζει πάνω περί το 2%, απορρίπτει όμως τα $38/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός βρίσκεται σε θέση άμυνας, παραβιάζοντας τα 1.895.

Επιλογές Οικονομικού Ημερολογίου

 • Τα PMIs ξεχωρίζουν σήμερα, με καταγραφές από Γερμανία (10:55), Ευρωζώνη (11:00), ΗΒ (11:30) και ΗΠΑ (16:45 & 17:00)
 • Οι επενδυτές θα παραμείνουν σε επιφυλακή για τυχόν εξελίξεις σχετικά με την υγεία του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και το ζήτημα του δημοσιονομικού πακέτου.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)