Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 05/10

 • Το EUR/USD ενισχύεται και δοκιμάζει το 1,1750, καθώς το Δολάριο συναντά δυσκολίες.
 • Το GBP/USD επιδεικνύει αναποφασιστικότητα κάτω από το υψηλό της Παρασκευής (1,2979).
 • Το USD/JPY καταγράφει κέρδη πάνω από το 106,50.
 • Το AUD/USD είναι ευδιάθετο λόγω του βελτιωμένου επενδυτικού κλίματος, αλλά μένει κάτω από το 0,7200.
 • Το NZD/USD ξεκινά με το δεξί την εβδομάδα, αλλά αδυνατεί να ξεπεράσει το 0,6650.
 • Το USD/CAD διευρύνει τις ζημίες της προηγούμενης εβδομάδας, φτάνοντας μέχρι και το 1,3262 νωρίτερα.
 • Το USOIL ξεκινά εντυπωσιακά την εβδομάδα, αφού κερδίζει πάνω από 4% και διασπά τα 38,50.
 • Ο Χρυσός αναζητεί κατεύθυνση, αφού καλύπτει τις αρχικές ζημίες και δοκιμάζει τα 1.900.
 • Ο GER30 διαπραγματεύεται με θετική διάθεση πάνω από τι 12.700.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών ενισχύονται λόγω της αισιοδοξίας για την υγεία του Αμερικανού Προέδρου.
 • Τα PMIs των ΗΠΑ (16:45 & 17:00) ξεχωρίζουν σήμερα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την πορεία της υγείας του κ. Trump και τυχόν εξελίξεις αναφορικά με το δημοσιονομικό πακέτο.
 • Κατά το ξεκίνημα της αυριανής ημέρας η προσοχή θα στραφεί στην Αυστραλία για την απόφαση επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας (06:30) και το εμπορικό ισοζύγιο (03:30).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)